Etualalla ruokalautanen jolla salaattia perunoita ja muikkuja. Kädet nostavat lisää muikkuja ja taustalla näkyy ruokalinjasto.
Kuva: Tero Takalo, EkoCentria 

Uusi verkko-opas neuvoo, miten ruokapalvelua kehitetään vastuulliseksi, laadukkaaksi ja vastaamaan sille asetettuja vaatimuksia. Lisäksi opas tuo esille, miten ruokapalvelut ja niissä tarjottu ruoka edistävät kuntastrategian ja kestävyys- ja ravitsemustavoitteiden toteutumista. Opas on suunnattu päättäjille ja julkisten ruokapalveluiden järjestäjille, hankinnasta vastaaville ja kehittäjille.

Opas sisältää käytännön esimerkkejä, malliasiakirjoja ja tarkistuslistoja, joita toimijat voivat hyödyntää ruokapalvelun nykytilan kuvauksesta ja tarjouspyynnöstä lähtien valitun palvelun laadun seurantaan. Ruokapalvelukohteet voivat olla omaa toimintaa, in-house-toimintaa tai kilpailutettuja ostopalveluita eri toimintaympäristöissä.

Vastuullisten ruokapalveluiden hankintaopas on laatuaan ensimmäinen. Se toteuttaa kansallisen julkisten hankintojen strategian tavoitetta kestävistä ja vastuullisista ruokapalvelu- ja elintarvikehankinnoista. Julkisen ruokapalvelun vastuullinen järjestäminen parantaa Suomen huoltovarmuutta ja edistää omavaraisuustavoitteen saavuttamista. 

Julkaisun ovat tuottaneet maa- ja metsätalousministeriö sekä EkoCentria yhteistyössä oppaan laatineen asiantuntijaryhmän kanssa. Työpajoihin ja keskusteluihin osallistui suuri joukko alan asiantuntijoita.

Vastuullisten ruokapalveluiden hankintaopasLinkki toiselle sivustolle

Lähde; MMM 1.12.2021