SKKL

Kalan Tukku- Ja Vähittäiskaupan Edunvalvontaa Vuodesta 1941
Suomen Kalakauppiasliitto On Kalanjalostusta Sekä Kalan Tukku- Ja Vähittäiskauppaa Harjoittavien Yritysten Etujärjestö.

Kalakauppiasliitto on tehnyt jo 80–vuotta merkittävää työtä alan eteenpäinviemiseksi ja kehittämiseksi sekä alan keskinäisen yhteistyön edistämiseksi. Tärkeä vaikuttamiskanava on lausuntojen antaminen ja oma-aloitteisten kannanottojen ja aloitteiden tekeminen. Kalakauppiasliitto on yksi Pro Kala ry.:n perustajajäsenistä ja toimii tiiviisti yhteistyössä sen kanssa. Kalakauppiasliitto tekee yhteistyötä kaikkien kotimaisten alan järjestöjen, hallinto- ja valvontaviranomaisten sekä pohjoismaisten vastaavien järjestöjen kanssa ja saa ajantasaista tietoa myös alan EU-järjestöltä. Toimimme tiiviissä yhteistyössä kotimaisten tutkimuslaitoisten kanssa. Varsinaisten jäsenten lisäksi liitolla on ns. Tukipooli, jonka jäsenet ovat yritysten yhteistyökumppaneita eli tavaran- ja palvelujen toimittajia.

Tervetuloa jäseneksi Suomen Kalakauppiasliittoon!

Alalla tapahtuu koko ajan paljon. Suomen Kalakauppiasliitto on kalakaupan ja kalanjalostuksen edunvalvoja, tiedonvälittäjä ja yhteyksien tekijä. Kuulumalla kalakauppiasliittoon saatte runsaasti alaan liittyvää informaatiota, tutkimustuloksia, kehitystrenditietoja, tietoa erilaisista rahoitustukijärjestelmistä, verkostoitumismahdollisuuksista, tietoa lainsäädännön kehittymisestä, tuotekehityksestä. Kuulumalla liittoon pysytte asioissa ajan tasalla, ja mikä tärkeää. Olemalla aktiivinen voitte vaikuttaa alan kehitykseen, esimerkiksi lainsäädäntöön.