Suomalaisten lautasille on tulossa tarjolle entistä enemmän särkeä, silakkaa, muikkua ja muita vajaasti hyödynnettyjä kaloja. Taustalla on kalatalouden yrityksille suunnattu miljoonan euron kehittämisrahoitus, jonka turvin kuusi yritystä pääsee toteuttamaan ideoitaan kotimaisen kalan käytön lisäämiseksi.

Rahoitettavissa hankkeissa kehitetään uusia tuotteita muun muassa silakasta ja särkikaloista sekä kotimaan markkinoille että vientiin, luodaan vajaasti hyödynnetyistä kaloista uudenlaisia välipala- ja kuivatuotteita, sovelletaan uutta teknologiaa pienen kalan ja kasvispohjaisten raaka-aineiden yhdistämiseen sekä kehitetään pienen kalan pakkaamista suurkeittiöille sopivaan muotoon. Yhteensä hankkeiden arvioidaan lisäävän silakan, särkikalojen ja muikun elintarvikekäyttöä yli kuudella miljoonalla kilolla vuodessa. 

– Vajaasti hyödynnetyt kotimaiset kalat ovat paitsi terveellistä myös ilmasto- ja ympäristöystävällistä ruokaa. Luonnonkalan hiilijalanjälki on pieni ja kalastus vähentää vesistöjen rehevöitymistä. Lisäksi kotimaisen kalan käyttö luo työpaikkoja. Tehtävää on vielä, koska suomalaisten ostamasta kalasta yli 80 prosenttia tuodaan ulkomailta ja silakkasaaliista valtaosa käytetään eläinten rehuna, toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Avustusta saaneiden joukossa oli sekä alan suuria toimijoita että uudempia yrityksiä. Avustusta saivat Hätälä Oy, Kamaboko Finland Oy, Martin Kala Oy, Pielisen Kalajaloste Oy, Saarioinen Oy sekä Small Fish Foods Oy, jotka saivat hakemuksia arvioineilta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta eniten pisteitä hankkeiden uutuusarvosta ja vaikuttavuudesta. Yhteensä hakemuksia tuli 30 kappaletta. 

Lähde; MMM 18.8.2021