Kalankasvattajaliitossa aloitti kesäkuun alusta toisena työntekijänä Marko Koivuneva. Marko on 50 -vuotias Nurmijärvellä asuva perheen isä ja jo isoisäkin. Marko tulee työskentelemään yhteiskuntasuhteiden, edunvalvonnan ja kansainvälinen toiminnan parissa. Mari ja Marko muodostavan tiiviin työparin, jotka yhdessä edistävät ja kehittävät kalanviljelyn toimintaedellytyksiä sekä toteuttavat vesiviljelyn tiedotusta, jäsenneuvontaa ja koulutustoimintaa. 

Markon tavoittaa sähköpostilla marko.koivuneva(at)kalankasvatus.fi ja puhelimitse numerosta: 050 478 7633

Förbundets organisation har förstärkts

I början av juni började Marko Koivuneva sitt jobb som Fiskodlarförbudets andra arbetstagare. Marko är 50 -årig, far och även morfar/farfar från Nurmijärvi. Marko kommer att arbeta med samhällrelationer, intressebevakning och internationella ärenden. Mari och Marko skall jobba som ett tät arbetspar för att tillsammans befrämja och utveckla fiskodlingens verksam-hetsförutsättningar samt förverkliga förbundets kommunikationsverksamhet, medlemsrådgivning och skolning.

Du får kontakt med Marko via e-mail marko.koivuneva(at)kalankasvatus.fi 
och telefon  050 478 7633

Lähde; Suomen Kalankasvattajaliitto ry