Ruoka-alan keskustelufoorumi päätti käynnistää selvityksen ”Miten elintarvikevienti kolminkertaistetaan?” Selvityshenkilöksi nimettiin Anne Berner, ja raportti työstä valmistuu helmikuussa 2022.

Viennin eteen tehtävä työ ja aiemmin valmistuneet elintarvikeviennin edistämistä käsittelevät selvitykset ja linjaukset huomioidaan selvitystyössä. Yhteinen ruokapöytä tavoittelee nyt konkreettisia toimia, jotta yhteinen tavoite viennin kolminkertaistamisesta onnistuisi. Keskustelufoorumi nimesi Anne Bernerin selvittämään, miten yritykset näkevät oman vientipotentiaalinsa ja miten potentiaalia parhaiten voidaan hyödyntää tavoitteen saavuttamiseksi.

”Haluamme katsoa eteenpäin, kohti kasvua. Ruokajärjestelmän globaali murros tarjoaa Suomelle mahdollisuuden uuteen menestykseen. Koko ruokajärjestelmämme läpi ulottuva vastuullisuus on kilpailuetumme tuottamamme ruuan korkean laadun ohella. Jotta saamme aikaan uutta, pitää meidän uskaltaa tehdä rohkeita avauksia ja olla valmiita uudistumaan”, toteaa keskustelufoorumin puheenjohtaja Reijo Karhinen.

Karhinen mainitsee Bernerissä yhdistyvän sekä vahvan liiketoiminnan kokemuksen että poikkeuksellisen laajan kotimaisen ja kansainvälisen verkottumisen. Bernerillä on lisäksi mahdollisuus katsoa ruokajärjestelmää ulkoisin silmin.

”Ruoka on välttämättömyys, jonka globaali kysyntä jatkaa kasvuaan. Myös sen maku ratkaisee. Suomalaisilla ruokatuotteilla ja –palveluilla on kaikki edellytykset menestyä kilpailuilla markkinoilla, kun panostamme laadun lisäksi myös kokonaisdesigniin ja yhteistyöhön”, painottaa Berner.

Elintarvikevienti luo parhaimmillaan uusia innovaatioita, ideoita, edelläkävijyyttä ja tuotekehitystä. Niitä tarvitaan, jotta suomalainen ruokajärjestelmä ja elintarvikeketju voivat monipuolistua. Uusien rohkeiden ja kunnianhimoisten toimintamallien ja uutuustuotteiden avulla ruokaketjuumme saadaan lisää euroja ja kannattavuutta.

Ruoka-alan taloudellinen menestys edistää koko yhteiskunnan hyvinvointia myös uusien työpaikkojen kautta. Euroopan unionissa elintarvikeala on jättiläinen, kun katsotaan työpaikkoja ja alan tuomaa arvoa. EU on maailman suurin elintarvikkeiden viejä. Osana yhteisiä sisämarkkinoita Suomella on erinomaiset mahdollisuudet kasvattaa omaa elintarvikevientiään.

Miten elintarvikevienti kolminkertaistetaan -selvitys käynnistyy joulukuussa osana Yhteisen ruokapöydän toimintaa, ja raportti valmistuu helmikuussa 2022. ”Uskomme, että työn tuloksena esitettävät konkreettiset toimet kiinnostavat kaikkia yhteiskuntamme menestystä ja hyvinvointia vaalivia tahoja”, tiivistää Reijo Karhinen. ”Toivon, että Anne Bernerin selvitystyö tarjoaa sisällöllisen annin ohella myös mahdollisuuden ja virikkeen laajaan yhteiskunnalliseen keskusteluun elintarvikevientimme asemasta osana kansakuntamme taloudellista hyvinvointia.”

Lähde; MMM 8.12.2021