Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Maaseutuvirasto Mavi sekä osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikkapalvelukeskusta ovat yhdistyneet uudeksi Ruokavirastoksi 1.1.2019.

Ruokavirasto edistää, valvoo ja tutkii elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua, eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kasvinterveyttä ja maa- ja metsätalouden tuotantoon käytettäviä lannoitevalmisteita, rehuja ja kasvinsuojeluaineita, siemeniä ja taimiaineistoja. Virasto vastaa Euroopan unionin maataloustuki- ja maaseuturahastojen varojen käytöstä Suomessa, toimii EU:n maksajavirastona ja huolehtii EU- ja kansallisten tukien toimeenpanosta.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvan viraston toiminta kattaa koko maan. Ruokavirastossa työskentelee yhteensä noin tuhat henkeä ja toimipaikkoja on 20 paikkakunnalla, viraston päätoimipaikka on Seinäjoki. Lisäksi teurastamopaikkakunnilla eri puolilla Suomea toimii noin 100 työntekijää lihantarkastustehtävissä.

Ruokaviraston valmistelu 2017-2018

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 15.2.2017 hankkeen, jolla valmisteltiin maatalous- ja elintarvikehallinnosta vastaavien virastojen yhdistämistä. Hankkeen toimikausi oli 16.2.2017 – 31.12.2018, ja hankejohtajana maa- ja metsätalousministeriössä toimi Kirsi Heinonen. Ruokaviraston pääjohtajaksi nimitettiin syyskuussa 2018 maatalous- ja metsätieteiden maisteri Antti-Jussi Oikarinen.

Miksi virastot päätettiin yhdistää?

Uudelleenorganisoinnin tavoitteena oli vahvistaa uuden viraston maatalouspolitiikan ja elintarvikeketjun yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja ottaa asiakkaat vahvasti huomioon viraston toiminnassa. Virastouudistuksen myötä uudistetaan myös toimintatapoja, vahvistetaan tietohallinto-osaamista ja kehitetään sujuvaa toimintakulttuuria. Tavoitteena on joustava tietohallinnon palvelutuotanto, toiminnan tehostuminen ja pidemmällä aikavälillä myös kustannussäästöt.

Käytännön työ uuden viraston rakentamisessa tapahtui projektiryhmissä, joita olivat asiakkuus-, viestintä-, tietohallinta-, henkilöstöhallinto-, hallintopalvelut-, organisaatio-, toiminnan ja talouden suunnittelu- sekä palkkaustyöryhmät.

Hallituksen esitys uudeksi virastoksi annettiin helmikuussa 2018, maa- ja metsätalousvaliokunta antoi mietintönsä laista huhtikuussa, jonka jälkeen eduskunta hyväksyi lain.

Lähde; MMM/ hankkeet ja säädösvalmistelut