Ruoka-alan tapahtumat Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuuskaudella

Suomen puheenjohtajuuskauden pääteemoja ovat vesi, luonto ja ihmiset. Luonto-teeman alle kuuluvat muun muassa ravinteiden kierrätys, lähiruoka ja luontomatkailu. Ruoka-alan kysymyksiä tuodaan tutuksi ammattilaisille ja muille asiasta kiinnostuneille seuraavissa tapahtumissa: kestävän julkisen keittiön seminaari Gastro-messuilla maaliskuussa, ruokakulttuuri- ja ruokakasvatusseminaari Herkkujen Suomi -tapahtuman yhteydessä elokuussa sekä Pohjoismaille avoin artesaaniruuan suomenmestaruuskilpailu lokakuussa.

Seminaari: Kestävä pohjoismainen ammattikeittiö

Aika: 18.3.2016 klo 8.30–11.30
Paikka: Messukeskus, Gastro-messujen yhteydessä

Kohdeyleisö: ruokapalvelun ammattilaiset, kehittäjät, hankinnoista vastaavat, ruokayrittäjät ja päättäjät Suomessa ja muissa Pohjoismaissa
Ohjelma ja ilmoittautuminen 

Julkisissa ammattikeittiöissä valmistetaan päivittäin Pohjoismaissa yli kuusi miljoonaa ateriaa. Aterioiden tulisi olla yhtä aikaa maukkaita, terveellisiä ja ympäristönäkökulmasta kestäviä. Seminaarissa kuullaan Pohjoismaissa julkisissa ja yksityisen sektorin ammattikeittiöissä kehitetyistä innovatiivisista ratkaisuista ja hyvistä käytännöistä, joilla edellä mainitut kunnianhimoiset tavoitteet on onnistuttu saavuttamaan.

Seminaarin pääpuhuja on Helge Berglien, joka työskentelee NCE Culinologyssä Norjassa. Berglien esittelee tuloksia ikääntyneiden ruokapalveluita tarkastelleesta poikkitieteellisestä tutkimuksesta Ensuring Gratifying Eating Experiences for the Elderly. Seminaarin muita teemoja ovat ruokahävikin vähentäminen ammattikeittiöissä, kestävät julkiset hankinnat sekä Ympäristöosaava-tutkinto, joka on Pohjoismaissa ainutlaatuinen tapa kouluttaa ammattikeittiöhenkilöstöä ympäristöasioissa. Seminaarin järjestävät yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriö sekä Motiva Oy.

Pohjoismaisille asiantuntijavieraille järjestetään myös muuta kestävään julkisen keittiöön liittyvää oheisohjelmaa, jota maa- ja metsätalousministeriö isännöi.

Lisätietoja:
Elina Ovaskainen, seminaarin puheenjohtaja, Motiva Oy, elina.ovaskainen(at)motiva.fi
Bettina C Lindfors, seminaarin viestintä- ja ohjelmavastaava, bettina.c.lindfors(at)gmail.com
Seija Ahonen-Siivola, ylitarkastaja, Suomen puheenjohtajuuskauden ruokateeman vastuuhenkilö, maa- ja metsätalousministeriö, seija.ahonen-siivola(at)mmm.fi

Seminaari: Ruokakulttuuri ja ruokakasvatus vahvistavat pohjoismaista brändiä

Aika: 18.8.2016
Paikka: Pohjoismainen kulttuuripiste/Kulturkontakt Nord
, Helsinki
Kohdeyleisö: 
ruokakulttuurin, ruokakasvatuksen, ruokamatkailun ja ruokatapahtumien kehittäjät, päättäjät ja ruoka-alan toimijat Suomessa ja muissa Pohjoismaissa

Kutsuseminaarin aihepiireinä ovat ruoka kulttuurisena elämyksenä sekä lasten ruokakasvatus Suomessa ja Pohjoismaissa. Seminaarissa esitellään innovatiivisia ruokaelämyskonsepteja Ruotsista, Islannista ja Tanskasta. Lisäksi keskustellaan lasten ja nuorten ruokakulttuurista, kouluruuan edistämisestä, ruokakasvatuksesta opetussuunnitelmissa, lapsiperheiden ravitsemussuosituksista sekä monikulttuurisista ruokakasvatusmenetelmistä ja ruokahävikistä.

Seminaarin järjestävät yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriö ja Pohjoismainen kulttuuripiste. Lisäksi perjantaina 19.8. pohjoismaiset vieraat tutustuvat Herkkujen Suomi -tapahtumaan suomalaisine tuotteineen sekä siellä esiteltäviin ruokakasvatushankkeisiin.

Lisätietoja: 
Bettina C Lindfors, seminaarin viestintä- ja ohjelmavastaava, bettina.c.lindfors(at)gmail.com
Seija Ahonen-Siivola, ylitarkastaja, Suomen puheenjohtajuuskauden ruokateeman vastuuhenkilö, maa- ja metsätalousministeriö, seija.ahonen-siivola(at)mmm.fi
Annika Nummelin, vanhempi erityisasiantuntija, Pohjoismainen kulttuuripiste/Kulturkontakt Nord, annika.nummelin(at)kulturkontaktnord.org