Ruoka-alan haasteet tunnistettu – nyt on aika toimia 

Energiakriisi on entisestään heikentämässä huoltovarmuudelle tärkeän ruokaketjun toimintakykyä niin voimakkaasti, että maan hallituksen on pikaisesti tehtävä linjauksia, jotka huomioivat sähkön toimitusvarmuuden kotimaiselle ruoka-alalle.  

Yritysten toiminnan suunnittelun kannalta tiedon saaminen paikalliselta verkkoyhtiöltä mahdollisista sähkökatkoista riittävän ajoissa on kriittistä. Ennakoimattomat sähkökatkot voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia elintarvikeyrityksille. Katkoista johtuvat ongelmat eivät aiheudu vain tuotantoprosessien keskeytymisestä, vaan myös niiden uudelleen käynnistämistä sekä tuoteturvallisuuden takaamisesta katkon jälkeen.

– Nyt tarvitaan selkeää koordinaatiota sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla, jotta yritykset saavat tietoa sähkökatkoista riittävän ajoissa ja ennakoimattomien katkojen haitat voidaan minimoida. Myös lausunnolla olevaa asetusta sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä on selkeytettävä, jotta se tunnistaa paremmin koko ruokaketjun toimintakyvyn turvaamisen, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Mikko Käkelä vaatii.  

Ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki 

Elintarviketeollisuusliitto on tyytyväinen, että työ- ja elinkeinoministeriö on selvittänyt energiakriisin vaikutuksia eri toimialojen yrityksiin. Ruoka-alan haasteet on tunnistettu selvityksessä. 

Energian saatavuus ja hinta ovat elintarvikeyrityksille ovat erittäin keskeisiä kysymyksiä. Huoli sähkön toimitusvarmuudesta ja saatavuudesta kohtuuhintaan koskettaa koko alaa, mutta vaikuttavat etenkin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.  

Elintarviketeollisuuteen on yli vuoden ajan kohdistunut mittava kustannusten nousu eikä siihen ole lyhyellä aikavälillä näköpiirissä helpotusta.  

–  Ruokaketjua on katsottava kokonaisuutena. Kotimainen alkutuotanto ja elintarviketeollisuus tarvitsevat toisiaan. Teollisuuden menestyminen on sidoksissa siihen, miten alkutuotanto pärjää. Ja toisin päin, Käkelä muistuttaa. 

Investointien hiipuminen jarruttaisi alan kasvua 

Elintarviketeollisuusliiton lokakuun lopussa tekemän jäsenyrityskyselyn mukaan 78 prosenttia vastaajista katsoi, että energian hinnan nousu heikentää yrityksen kykyä investoida vähintään jonkin verran tai merkittävästi. Puolet vastanneista yrityksistä aikoo siirtää tuotannollisia investointejaan. 

Hieman yli puolet vastaajista aikoo investoida vihreään siirtymään tai energiansäästötoimiin.  

Investointeihin vaikuttavat merkittävästi investointihyödykkeiden saatavuus ja hinta. Lisäksi yritysten investointikykyä heikentävät heikko kannattavuus ja yleinen markkinatilanne.   

– Investointiaikeiden heikentyminen vaikuttaa elintarvikealan kykyyn uudistua ja kasvaa tule-vaisuudessa. Elintarvikealan yritykset tekevät oman osansa vastatakseen kustannusten nousuun ja saadakseen lisätuloja markkinoilta. Valtiovallan tukitoimenpiteitä kuitenkin tarvitaan, koska kustannusten nousun eteenpäin siirtäminen on ollut hidasta, Käkelä arvioi. 

Lähde; ETL