Ruoka-ala haluaa hillitä luontokatoa yhteisvoimin

Luonnonvaroja hyödyntävällä ruoka-alalla biodiversiteettivaikutusten tunnistaminen ja toimet niiden hillitsemiseksi ovat tärkeä osa yritysten vastuullisuustyötä. Elintarviketeollisuusliiton biodiversiteettiryhmä tekee työtä luontokadon torjumiseksi yhdessä jäsenyritysten kanssa. YK:n biodiversiteettikokouksesta elintarvikeala odottaa konkreettisia tavoitteita luontokadon pysäyttämiseksi.

Ruuantuotannon turvaaminen kasvavalle väestömäärälle on suuri haaste maapallon kantokyvylle. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumiseksi tarvitaan uusia toimia. Ne ovat keskeisiä myös ruokaturvan näkökulmasta. 

Vastauksena koko toimialaa koskevaan haasteeseen Elintarviketeollisuusliitto on aloittanut biodiversiteettityön yhdessä jäsenyritysten kanssa.

– Haluamme tukea jäsenyritystemme ponnisteluja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja edistää toimia, joilla luontokatoa voidaan estää, toimialapäällikkö Mari Raininko sanoo.

Elintarvikealalla on yrityksiä, jotka ovat tehneet työtä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi jo pitkään. Laajempi keskustelu biodiversiteettikysymysten ympärillä on kuitenkin käynnistynyt vasta viime vuosina. Tietoa ja tutkimusta aiheesta on, mutta edelleen tarvitaan lisää tietoa esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden ja muiden ympäristövaikutusten välisistä yhteyksistä.

–  Luontokadon pysäyttäminen ei voi jäädä yksittäisten yritysten harteille. Tarvitaan globaalia sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Odotamme, että YK:n biodiversiteettikokouksessa saadaan sovittua konkreettiset tavoitteet, joiden avulla turvataan luonnon monimuotoisuuden säilyminen, raaka-aineiden kestävä käyttö tulevaisuudessa sekä yrityksille ennakoitavissa oleva toimintaympäristö, johtava asiantuntija Satumaija Levón sanoo.  

Biodiversiteettiryhmä sparraa, kannustaa ja jakaa tietoa

Elintarviketeollisuusliitto pyrkii omalla toiminnallaan auttamaan yrityksiä luontokadon hillitsemiseen liittyvässä työssä. Sitä varten se on käynnistämässä selvitystyötä suomalaisen elintarviketeollisuuden biodiversiteettivaikutuksista. Sen pohjalta luodaan linjaukset siitä, miten luonnon monimuotoisuuden säilymistä viedään käytännössä eteenpäin. Yritykset saavat selvityksestä konkreettisen etenemismallin omalle työlleen.
 
Työn toteuttamista ohjaa Elintarviketeollisuusliiton uusi biodiversiteettiryhmä, joka kokoaa yhteen teeman parissa työskenteleviä osaajia eri jäsenyrityksistä. Ryhmässä jaetaan osaamista, tietoa ja kokemuksia sekä valmistellaan pohjaa koko toimialan biodiversiteettityölle. 

– Haluamme toimia niin, että luonnon monimuotoisuus pystytään ulottamaan koko elintarviketeollisuuden toimialalle. Ruoka-alan biodiversiteettityö on hyvä esimerkki siitä, miten tärkeitä asioita voidaan viedä eteenpäin yhteistyöllä ja vapaaehtoisesti, Raininko perustee.

Lähde; ETL, tiedote 9.12.2022