Hyväksyttiin yksimielisellä päätöksellä ehdotukset koskien
trikalsiumfosfaatin (E 341 iii) spesifikaatin muutosta, muutokset
asetuksissa (EU) N:o 1333/2008 ja (EU) N:o 231/2012, mikrobifermentaatiolla
tuotetun lakto-N-tetraoosin käyttöä elintarvikkeiden uutena ainesosana,
unionin uuselintarvikeluetteloon korjaamista Schizochytrium sp. (T18) öljyn
happoarvon osalta, osittain rasvattomien chian (Salvia hispanica)
siemenjauheiden käyttöä elintarvikkeiden uutena ainesosana ja unionin
uuselintarvikeluetteloon korjaamista runsaasti spermidiiniä sisältävän
vehnänalkiouutteen (Triticum aestivum) kadaveriinipitoisuuden osalta sekä
määräenemmistöllä ehdotukset koskien 3-MCPD- ja glysidyyliestereiden
enimmäismäärien asettamista tietyissä tuotteissa, poikkeusta perinteisesti
savustetuille lihoille ja lihatuotteille PAH-yhdisteiden
enimmäispitoisuuksista sekä asetuksen (EU) N:o 10/2011 muuttamista

Keskustelua käytiin suosituksen (EU) 2019/794 koordinoidusta
valvontasuunnitelmasta, turvalliseksi todettujen entsyymien lisäämisestä
EU:ssa sallittujen entsyymien luetteloon, eläinlääkejäämiä elävissä
eläimissä ja eläinperäisissä tuotteissa koskevasta raportista,
farmakologisesti aktiivisten aineiden analyysimenetelmiä koskevasta
asetusluonnoksesta, mineraaliöljyjä koskevasta monitorointisuosituksesta,
mineraaliöljylöydöksistä äidinmaidonkorvikkeessa ja vierotusvalmisteissa,
säteilyn raja-arvoista tietyissä tuotteissa sekätorajyväpahkojen ja
ergotalkaloidien, pyrrolitsidiinialkaloidien, tropaanialkaloidien sekä
akryyliamidin enimmäismäärien asettamisesta.

Lähde; MMM