Maa- ja metsätalousministeriö 11.3.2016 11.32
Tiedote

Kotimaisen ruuan tuotannon turvaaminen on maa- ja metsätalousministeriön ja sen hallinnonalan tärkeimpiä tehtäviä. Viljelijätukien maksaminen ajallaan ja oikein on Maaseutuvirasto Mavin päätehtävä. Viljelijätukien maksuissa on ollut ongelmia.

– Tukien haku, valvonta ja tietojärjestelmät on saatava toimimaan. Siksi maa- ja metsätalousministeriö ottaa Maaseutuviraston vahvemmin ohjaukseensa, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

Jotta viljelijätukien maksatukset saadaan hoidettua ilmoitetussa aikataulussa, otetaan Maaseutuvirastoon uusi hankejohtaja vastaamaan näihin liittyvistä tukijärjestelmistä ja -prosesseista. Hankejohtaja raportoi suoraan ministeriölle. Myös Maaseutuviraston viestintää hoidetaan jatkossa tiiviimmässä yhteistyössä ministeriön kanssa. Leena Tenhola jatkaa ylijohtajana Maaseutuvirastossa muissa kuin edellä mainituissa tehtävissä tämän vuoden loppuun saakka.

Maa- ja metsätalousministeriö tulee teettämään selvityksen Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja Maaseutuviraston yhdistämisestä. Selvityksen on määrä valmistua elokuun loppuun mennessä. Selvitys tukee hallinnonalan rakenteellista kehitystyötä, erityisesti aluehallinnon uudistukseen liittyen.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ministerin erityisavustaja Jukka-Pekka Kataja, p. 050 341 9934
kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, p. 0400 291 910