Turun satamassa toimiva kotimaisten kalankasvattajien osuuskunta Lohikunta on perustettu jo vuonna 1975 huolehtimaan jäsentensä kasvattamien ruokakalojen markkinoinnista. Jalostus lisättiin osuuskunnan toimintaan 1990 -luvulla.

Kalanjalostuksen osuus osuuskunnan toiminnassa on ollut koko ajan kasvussa ja muodostaa nykyisin Lohikunnan pääasiallisen toiminnan. Vuonna 2018 kokonaisen kirjolohen osuus myydyistä kiloista oli noin 30 %, kun taas fileiden ja jalosteiden osuus oli jo yli 60 %.

Kirjolohesta leikatut fileet, annospalat, suikaleet ja kuutiot lähtevät Lohikunnasta ruokateollisuuteen ja jatkojalostukseen sekä tuorekaupan tukku- ja vähittäissektoreille. Fileitä ja jalosteita myös pakastetaan, jolloin niitä voidaan toimittaa asiakkaille ympäri vuoden. Lisäksi kirjolohen mädin valmistus on erittäin tärkeä osa Lohikunnan toimintaa.

Lohikunnan sääntöjen mukainen tarkoitus ei ole enää vastannut osuuskunnan tosiasiallista toimintaa. Säännöt ovat myös rajoittaneet kilpailua muiden kalanjalostustukkureiden kanssa. Tämän vuoksi osuuskunta päätettiin muuttaa osakeyhtiöksi, jolla varmistetaan Lohikunnan asema kovasti kilpaillulla kala-alalla.

Ulospäin yritysmuodon muutos ei näy kovin merkittävästi. Toiminimeen lisätään yhtiömuotoa osoittava tunnus Oy. Yrityksen yhteystiedot ja y-tunnus säilyvät ennallaan.

Jatkossakin Lohikunnan osakkaita ovat kotimaiset kalankasvattajat ja kasvatusyritykset, jotka toimittavat yhtiölle kalaa ja mätiä. Yhtiö tarvitsee jalostukseen tuoretta kirjolohta kuitenkin ympäri vuoden, joten jatkossa kalaa ostetaan enenevästi myös muilta kuin osakkailta. Samalla jalosteiden tuotevalikoimaa voidaan lisätä. Tässä suhteessa yritysmuodon muutos vaikuttaakin merkittävästi päivittäiseen toimintaan.

Samaan aikaan yritysmuodon muutoksen kanssa osuu Lohikunnan tehtaanmyymälän vetovastuun siirtyminen paraislaiselle kalastajalle Ari Oksaselle. Asiakkaat ovat toivoneet tehtaanmyymälään myös luonnonkaloja ja muutoksen myötä toiveet saadaan täytettyä. Kirjolohet tulevat myymälään edelleenkin Lohikunnan omasta tuotannosta mahdollisimman tuoreina. Oksanen tuo myymälään savukalat ja itse kalastamansa luonnonkalat sekä muut kalaherkut.

Lohikunta panostaa voimakkaasti myös fileoinnin sivutuotteiden hyödyntämiseen. Nykyisin fileoinnin jälkeen käyttämättä jäävät kalan osat lähetetään turkiseläinten rehuksi. Jatkossa sivutuotteet pyritään hyödyntämään mahdollisimman tarkasti teollisuuden raaka-aineiksi sekä lemmikkieläinten rehuiksi.

 

Lähde; Lohikunta Oy 1.8.2019