Kalatalouden innovaatiopäivät kerää Vantaalle 8.–9.11.2018 kaikkiaan 234 kala-alan ammattilaista. Innovaatio-ohjelmat ovat nyt puolentoista vuoden ajan pyrkineet löytämään ratkaisuja kalatalouden haasteisiin ja muuttamaan alan mahdollisuuksia konkreettisiksi tuloksiksi.

Jonkun määritelmän mukaan innovaatio on taloudelliseen lisäarvoon johtava keksintö tai toimintatapa. Ohjelmien tavoitteena siis on paitsi ratkaista ongelmia ja kehittää uusia tuotteita, tehdä nämä niin, että ne ovat taloudellisesti kannattavia ja tuovat lisäarvoa alan yrityksille.

Kuluttajien halu lisätä kalan kulutustaan on käynyt ilmi useissa kuluttajatutkimuksissa. Terveellistä, mieluiten lähellä tuotettua ruokaa, joka tekee hyvää niin itselle kuin ympäristölle, haluttaisiin syödä paljon nykyistä enemmän. Samaan aikaan kuluttaja on kuitenkin hyvin kriittinen sen suhteen, mitä ja minkälaista kalaruokaa hän haluaa.

Innovaatio-ohjelmien ja tuotekehityksen haasteena onkin löytää ja tuottaa juuri sellaisia tuotteita ja ratkaisuja, jotka sopivat tämän päivän kulutus- ja makutottumuksiin. Valitettavasti aina nämä eivät mene yksiin sen parhaiten saatavilla olevan raaka-aineen tai tuotantoon parhaiten sopivan tuotteen kanssa. Jos tuote ei vastaa kuluttajan toiveita, siitä ei synny innovaatiota, vaikka se olisi kuinka hyvä tahansa. Tai jos tekninen ratkaisu tai uusi toimintatapa on vaikkapa liian kallis laajempaan käytäntöön vietäväksi, on silläkin vielä matkaa innovaatioksi.

Kalataloudessa on paljon mahdollisuuksia, ja erilaiset kehittämishankkeet ja ohjelmat ovat mukana muuttamassa niitä todellisuudeksi. Ratkaisevin rooli on kuitenkin yrityksillä. Tarvitaan toimiva yhteistyöketju ja sarja toisiaan tukevia uudenlaisia teknologioita, tuotteita ja toimintatapoja, jotka yhdessä vievät alaa eteenpäin.

Lähde; Pro Kala ry / tiedote 8.11.2018