Suomen Ammattikalastajaliitto huolissan kotimaisen kalan tarjonnasta

Suomen Ammattikalastajaliiton hallitus kokoontui 2.-3.9.2021 jokavuotiseen kesäkokoukseensa keskustelemaan kalastuselinkeinon ajankohtaisista asioista. Hallitus on huolissaan kotimaisen kalan tarjonnasta, joka ei näytä elpyvän.

Sanna Marinin hallitus on ohjelmassaan sitoutunut kotimaisen kalan tarjonnan lisäämiseen. Keskeisenä työkaluna on kotimaisen kalan edistämisohjelma, missä tavoitteena on, että kotimaisen kalan kulutus kaksinkertaistetaan. Ohjelma on hyvä ja kannatettava edistysaskel, mutta siinä ei kiinnitetä riittävästi huomiota kalastuksen ja vesiviljelyn tuotantoedellytysten parantamiseen. Nyt tarvitaan konkreettisia toimia, tarvitaan uskallusta tehdä päätöksiä myös tuotantoedellytysten parantamiseksi!

Valitettavasti elinkeinoa vaivaamiin ongelmiin ei ole vuosien aikana saatu todellisia ratkaisuja, vaan kalan tuonti jatkuu ennallaan. Tänä päivänä ainoastaan 20 % kaupallisesta kalan kulutuksesta on kotimaista ja kulutuksesta vain 7–8 % on kalastettua. Elinkeinoharjoittajien ikärakenne on vääristynyt ja vaarantaa elinkeinon jatkuvuuden. Puolet kalastajista on 49–69-vuotiaita ja keski-ikä 58 vuotta!

Liiton hallitus käsitteli kokouksessaan muun muassa Euroopan komission esitystä vuoden 2022 kiintiöiksi. Keskiseen silakkakantaan kohdistuva kalastus on vähentynyt voimakkaasti viime vuosina. Alueen kokonaiskiintiö on tieteellisen neuvonannon mukaisesti pienentynyt noin 229 000 tonnista (vuosi 2018) noin 97 500 tonniin tänä vuonna. Ensi vuoden kiintiö laskee todennäköisesti edelleen, komissio esittää 54 prosentin leikkausta. Tällä on suuria vaikutuksia kiintiötä hyödyntäviin yrityksiin. SAKL toivoo, että ICES jatkossa panostaa keskisen silakkakannan arvioimiseen ja kehittää arviointimenetelmiään.  

SAKL on myös huolissaan yhä kasvavasta byrokratiasta. Tulossa oleva EU:n valvonta-asetuksen muutos tuo uusia velvoitteita ammattikalastajille ja koko elinkeinolle. SAKL ei voi hyväksyä sitä, että myös pienet veneet (alle 12 m) on asetusehdotuksen mukaan varustettava seurantalaitteella tai kalastajan älykännykkäsovelluksella.

Kansallisen lohi- ja meritaimenstrategian päivittämistarvetta arvioidaan seuraavien vuosien aikana. Lohi on rannikkokalastuksen keskeinen laji ja siksi ammattikalastuksen oikeus lohenkalastukseen on turvattava päivittämisen yhteydessä.     

Lähde; Julkilausuma / SAKL:n hallituksen kesäkokous Turussa 2.–3.9.2021