Puolikas kalakukko ja leikkuuveitsi foliopaperilla

Euroopan komissio on hyväksynyt kalakukon nimisuojaa koskevan muutoshakemuksen. Nyt tehdyillä muutoksilla mahdollistetaan muun muassa tuotteen valmistaminen laktoosittomana.

Muutettu tuote-eritelmäAvautuu uudessa välilehdessä julkaistiin Euroopan unionin Virallisessa lehdessä 11. kesäkuuta.

Kalakukko suojattiin EU-tasolla aitona, perinteisenä tuotteena (APT) vuonna 2001. Nyt tehdyillä muutoksilla mahdollistetaan muun muassa tuotteen valmistaminen laktoosittomana. Tarkempia tietoja hyväksytyistä muutoksista on Ruokaviraston tiedotteessaAvautuu uudessa välilehdessä.

Nimisuoja on Suomessa vakiintunut nimitys, jolla tarkoitetaan suojattuja alkuperänimityksiä (SAN) ja suojattuja maantieteellisiä merkintöjä (SMM) sekä aitoja perinteisiä tuotteita (APT) koskevia Euroopan Unionin eli EU-tason laatujärjestelmiä. Tällä hetkellä EU:ssa on suojattu kaikkiaan noin 3500 nimitystä. Suomalaisia nimityksiä on järjestelmässä rekisteröity yhteensä 12, joista kymmenen on maataloustuotteen tai elintarvikkeen nimitystä ja kaksi tislattujen alkoholituotteiden nimitystä.

Ruokavirasto ottaa vastaan uusia nimisuojatuotteita koskevia hakemuksia. Tarkempaa tietoa nimisuojajärjestelmästä, suojatuista suomalaisista nimityksistä sekä hakumenettelystä voi hakea Ruokaviraston verkkosivuiltaAvautuu uudessa välilehdessä.

Lähde; MMM 24.6.2021