Elintarvikevalvontaviranomaiset panostavat elintarvikevalvonnan yhtenäistämiseen vuonna 2016

Aluehallintovirastot ja Evira vierailevat noin puolessa paikallisista elintarvikevalvontayksiköistä vuonna 2016. Kussakin yksikössä keskustellaan paikallisista valvontakäytännöistä ja valvonnan riskiperusteisuudesta. Lisäksi seurataan vähintään yhtä paikallisen valvonnan tekemää tarkastusta.

Tarkoituksena on arvioida, miten Eviran elintarvikevalvontaohjeet ja erityisesti Oiva-järjestelmä on otettu käyttöön valvonnassa ja mitä muutostarpeita ohjeissa mahdollisesti on. Lisäksi kerätään tietoa valvonnan lisäohjauksen tarpeista, jotta valvonnan riskiperusteisuutta ja yhtenäisyyttä voidaan jatkossa entisestään lisätä.

Toivomme yritysten suhtautuvan positiivisesti siihen, että aluehallintovirastojen ja Eviran edustajat ovat mukana joillakin paikallisvalvonnan tekemillä tarkastuksilla vuonna 2016.

Lisätietoja: Tiina Läikkö-Roto (tiina.laikko(at)evira.fi).