Vuonna 1994 syntyi ajatus yhdistyksestä, jonka tavoitteita olisivat kalan imagon parantaminen, kalan kulutuksen lisääminen sekä saatavuuden ja käytön kehittäminen alan sisäistä yhteistyötä ja tiedottamista unohtamatta. Ajatuksesta kehittyi Kotimainen kala -yhdistys, joka on vuodesta 2000 tunnettu nimellä Pro Kala ry.

Yhdistyksen perustamiskirjan allekirjoittivat Suomen Ammattikalastajaliitto, Suomen Kalakauppiasliitto ja Hätälä Oy. Suomen Ammattikalastajaliiton toimitusjohtaja Kim Jordas on tällä hetkellä Pro Kala ry:n hallituksen puheenjohtaja. Hän näkee yhdistyksen merkityksen kalatoimialalle suurena.

— Kilpailu elintarvikemarkkinoilla on kovaa, ja Pro Kala vie yleisellä tasolla kalan positiivista sanaa eteenpäin. Lisäksi Pro Kala on yhdistävä lenkki elinkeinokalatalouden eri toimijoiden välillä. Yhteistyö sektoreiden välillä, kalastuksesta vesiviljelyyn ja jalostuksesta tukku- ja vähittäiskauppaan, onkin tiivistynyt merkittävästi viimeisten vuosikymmenten aikana. Pro Kala on tämän lisäksi etenkin viime vuosina edistänyt kalaelinkeinojen julkisuuskuvaa, summaa Jordas.

Yhdistyksen tehtävänä on ennen kaikkea ollut kalan menekinedistäminen. Pro Kala kertoo miten ja miksi syödä kalaa, oli se sitten silakkaa, kasvatettua kirjolohta tai järvikalaa.

— Elinkeinokalatalouden järjestöt ovat siirtäneet kalan menekinedistämisen Pro Kalan hoidettavaksi. Tämä on resurssien käytön kannalta ollut hyvä ja tehokas ratkaisu. Kala-alan yritysten kannalta taas yleinen menekinedistäminen antaa hyvän pohjan ja taustatuen yrityskohtaiselle mainonnalle, selittää Jordas.

Yhdistyksen toiminnan mahdollistavat jäsenmaksujen lisäksi eri hankkeille myönnetyt rahoitukset.

— Tätä työtä ei ole voitu tehdä ilman maa- ja metsätalousministeriöltä ja EU-rahastoista saatua tukea. Lämmin kiitos siitä, Jordas kiittää.

Kala-ala tarvitsee äänitorven”
Jäseninä yhdistyksessä on kala-alan yrityksiä ammattikalastajista kalakauppoihin. Yksi uusimmista jäsenistä on Brändö Lax, jo pitkään alalla toiminut kalanviljely-yritys Ahvenanmaalta.

Reseptien kehittäminen ja jakaminen nettisivuilla ja esitteissä on yksi yhdistyksen toiminnan kulmakivistä.
Syitä jäseneksi liittymiselle on useita.

— Haluamme saada ajantasaista tietoa osallistumalla Pro Kalan tapahtumiin. Pro Kala tuottaa myös hyviä mainosmateriaaleja, joita olemme jakaneet asiakkaittemme käyttöön. Haluamme olla mukana julistamassa kotimaisen kalan ilosanomaa. Jäsenenä saamme hyötyä sidosryhmäyhteistyön muodossa sekä pääsemme osallistumaan aktiivisena käyvään keskusteluun kotimaisen kalatalouden tilasta, kertoo Brändö Laxin myyntipäällikkö Ella Hellström.

Pro Kalan tekemä työ ei ole jäänyt huomaamatta. Hellströmin mielestä yhdistyksellä on erittäin suuri ja positiivinen merkitys kalatoimialalle.

— Kala-ala tarvitsee äänitorven, jonka kautta saadaan yhteistä viestiä kalan terveyshyödyistä ja toimialan käytännöistä asiakaslähtöisesti kuluttajille. Reseptiikka, houkuttelevat mainoskuvat ja imagon rakentaminen ovat tärkeitä asioita, joihin aina yrityksistä ei löydy resursseja, hän toteaa.

— Pro kala ry:tä tarvitaan koska se huolehtii jäseniensä puolesta tärkeää viestiä kuluttajille: terveellistä, vastuullisesti kasvatettua tai pyydettyä, kotimaista kalaa tulisi suosia ruokavaliossa. Samalla kun vaikutetaan kuluttajien mielipiteisiin, saadaan laajempi faktaan perustuva tietopohja poliittiseen päätöksentekoon, jotta elinkeinonharjoittajilla olisi tulevaisuudessa paremmat edellytykset tehdä liiketoimintaa. Tämä vaatii monen alan yhteistyötä ja keskusteluyhteyttä. Pro Kala on hyvä keskustelun avaaja ja tilaisuuksien luoja. Elinkeinon on vedettävä yhtä köyttä pysyäkseen elinvoimaisena muuttuvassa maailmassa, Hellström jatkaa.

Lähde; Pro Kala ry