Ruoka-alan uuden keskustelufoorumin tavoitteena on saada kaikki ruokajärjestelmän toimijat puhaltamaan yhteen hiileen.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on kutsunut hallitusohjelman mukaisen yhteisen ruokapöydän puheenjohtajaksi vuorineuvos Reijo Karhisen. Yhteiseen ruokapöytään kutsutaan mukaan alkutuottajia sekä edustajat teollisuuden ja kaupan alan johtoportaasta. Jäsenten lisäksi yhteisen ruokapöydän työhön on tarkoitus kytkeä laajasti alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä.

Ruoka-Akatemiassa tiistaina Tuusulassa puhunut Leppä totesi, että perustettava yhteinen ruokapöytä rakennetaan neuvottelualustaksi, jonka tehtävänä on määrittää koko ruokaketjun yhteinen tahtotila, strategia ja tarvittavat ylätason tavoitteet.

”Yhteisen ruokapöydän tehtävä on myös edistää rakentavan keskustelu- ja viestintäilmapiirin luomista suomalaisen ruuan ympärille. Samalla haluamme nostaa suomalaisen ruuan arvostusta ja edistää ruokakulttuuriamme”, kertoi ministeri Leppä.

Tavoitteena on myös kirkastaa suomalaisen ruuan brändiä niin kotimaassa kuin ulkomailla.

”Lisäksi haluamme edistää vientiä, koko ruokaketjun ja sen eri osien – myös kuluttajien – etua.”

Viime vaalikaudella maatalouden kannattavuusselvityksen toteuttaneen Karhisen loppuraportissa todetaan maatalouden olevan myös tulevaisuuden elinkeino. Lepän mukaan raportti on kattava paketti konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joista useita on kirjattuna nyt myös hallitusohjelmaan.

”Raportin ydinviestinä kuitenkin on, että tarvitsemme ennen muuta yhteisen tahtotilan koko ruokaketjuun, jossa jokaisen ketjun osan on tehtävä osansa.”

Antti Rinteen hallituksen ohjelmaan on kirjattu useita linjauksia, joilla pyritään kohentamaan elintarviketalouden sekä maatalouden kannattavuutta. Tavoitteena on parantaa viljelijöiden asemaa ruokaketjussa sekä edistää ruokaketjun sisäistä vuoropuhelua muun muassa perustamalla Yhteinen ruokapöytä.

Karhinen: Koolle ruokaketjun keskeisten osapuolten ylin johto

Reijo Karhinen luonnehtii ruokaketjua isoksi kokonaisuudeksi. Karhinen pitää tärkeänä, että Yhteisen Ruokapöydän ääreen istuu ruokaketjun keskeisten osapuolten ylin johto.

”Vain niin me voimme saada rakennettua ruokastrategian, johon osapuolet sitoutuvat”, hän toteaa.

”Osapuolia on useita, mutta lopulta ei ole toista ilman toista. Tämä kiistämätön keskinäinen riippuvuus kaipaa hyvää yhteistä keskustelua osapuolten välille. Tärkeimpänä ja kiireellisempänä haasteena koen yhteisen tulevaisuudenkuvan rakentamisen toimintaympäristöstä, jota kohti olemme kulkemassa ja sen näkemyksen pohjalta laadittavan kansallisen ruokastrategian.”

Lähde; MMM 28.8.2019