Kalankasvattajat tuottivat vuonna 2018 myyntiin noin 14,3 miljoonaa kiloa ruokakalaa, josta 92 prosenttia oli kirjolohta. Kirjolohen lisäksi Suomessa tuotettiin ruokapöytään noin 0,8 miljoonaa kiloa siikaa. Kirjolohen ja siian tuotantomäärät ovat pysyneet viimeiset vuodet ennallaan. Tämä käy ilmi Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuottamasta vesiviljelytilastosta.

Ahvenanmaalla on jo kauan tuotettu noin puolet Suomessa kasvatetusta ruokakalasta, näin viimekin vuonna. Merialueen ruokakalatuotannosta Ahvenenmaan osuus oli lähes 60 prosenttia.

Ruokakalatuotanto (perkaamatonta kalaa) ja tuotannon arvo (deflatointi: elinkustannusindeksi).

Ruokakalatuotannon arvo laski edellisvuodesta jonkin verran

Ruokakalatuotannon arvoksi arvioitiin 73,5 miljoonaa euroa, mikä on noin kahdeksan prosenttia edellisvuotta vähemmän.  Tähän vaikutti kirjolohen tuottajahinnan lasku.

– Kirjolohen kasvattaja sai kirjolohesta noin viisikymmentä senttiä vähemmän kuin edellisvuonna. Kasvatetun siian tuottajahinta oli sitä vastoin hieman edellisvuotta korkeampi, kertoo tutkija Leena Forsman Lukesta.

Kiertovesituotannossa hienoista kasvua

Kalankasvatuksen vesistöjä rehevöittävä vaikutus on vähentynyt huomattavasti kalojen ruokinnan ja rehujen kehityksen ansiosta.  Luken mukaan kokonaiskuormitus on vähentynyt noin 70 prosenttia 1990-luvun alusta lähtien. Yksi uusi keino vähentää vesistövaikutuksia on veden kierrättäminen kasvatusjärjestelmässä. Viime vuonna noin 0,6 miljoonaa kiloa ruokakalaa tuotettiin kalanviljelylaitoksissa, joissa oli kiertovesijärjestelmä. Tuotanto kasvoi hieman edellisvuodesta.

Kalanpoikasia kasvatettiin entiseen malliin

Kalanpoikasia kasvatetaan sekä istutettavaksi vesistöihin että jatkokasvatettavaksi toisissa kalanviljelylaitoksissa. Viime vuonna tuotettiin noin 50 miljoonaa kalanpoikasta. Vajaa 30 miljoonaa poikasta istutettiin vesistöihin, ja 20 miljoonaa poikasta meni jatkokasvatukseen ruokakalaksi, lähinnä kirjolohta ja siikaa. Istutettavista kaloista runsas puolet oli siianpoikasia. Luvuissa ei ole mukana vastakuoriutuneita poikasia.

Eri kalalajeja tuotettiin istutuksiin suunnilleen saman verran kuin aiempina vuosina lukuun ottamatta järvilohen ja taimenen poikasia. Järvilohen poikasia saatiin puolet ja järvitaimenen poikasia neljännes vähemmän kuin edellisvuonna. Poikastuotannon arvoksi arvioitiin 27 miljoonaa euroa.

 

Lähde; LUKE 28.6.2019