Ohessa vapaasti käyttöönne tiedote uudesta verkkomuotoisesta YEL-työtulo-oppaasta.

 

Yrittäjien toimialajärjestöt ovat pyytäneet, että verkkomuotoisesta työtulo-oppaasta vastaava ja sen tietoja päivittävä Eläketurvakeskus tekisi juttumuotoisen tiedotteen käytettäväksi toimialajärjestöjen lehdissä ja verkkosivuilla.

 

Osoitteesta www.tyoelakelakipalvelu.fi/tyotulo-opas avautuva ja käytettävä opas korvaa aiemmat työtulo-oppaat. Mitään paperimuotoista, myöskään pdf-muotoista, YEL-työtulo-opasta ei enää tehdä.

 

Ystävällisin yhteistyöterveisin ja lisätietoja:

 

Harri Grönlund, vakuuttamisasiantuntija

Lakiosasto, Eläketurvakeskus

Puh:               029 411 2300

e-mail:            harri.gronlund@etk.fi

 

tai

 

Kimmo Kontio, tiedottaja

Viestintäosasto, Eläketurvakeskus

Puh:               029 411 2314 tai 050 517 8609

e-mail:            kimmo.kontio@etk.fi

 

Teksti:

 

Uutta apua yrittäjän työtulon määrittelyyn

YEL-työtulo-opas nyt verkkomuotoinen

 

Osoitteessa www.tyoelakelakipalvelu.fi/tyotulo-opas on avattu uusi verkkomuotoinen yrittäjän työtulo-opas 2015. Opas auttaa yrittäjää YEL-työtulonsa määrittämisessä. Työeläkkeen lisäksi vahvistettu työtulo määrää yrittäjän sosiaalietuuksien tason.

 

Vain oikealle tasolle vahvistettu työtulo varmistaa yrittäjälle riittävän vakuutus- ja sosiaaliturvan. Työtulon määrittäminen ei kuitenkaan aina ole helppoa. Eläketurvakeskuksen toimittama yrittäjän työtulo-ohje on yrittäjän pätevä apuväline tässä tehtävässä.

 

Asianmukaisen työtulotason määrittämiseen on saatu uutta apua. Eläketurvakeskuksessa on kehitetty verkkomuotoinen työtulo-opas yhteistyössä yrittäjien toimialajärjestöjen kanssa. Opas korvaa edellisen 2014 pdf-tiedostona julkaistun työtulo-oppaan. Uuteen oppaaseen ovat vaikuttaneet asiantuntijat YEL-vakuutuksia hoitavista eläkelaitoksista sekä Suomen Yrittäjät ry:stä.

 

Tiedot toimialakohtaisia – apuna palkkatilastot 

 

Oppaaseen pääsee osoitteessa www.tyoelakelakipalvelu.fi/tyotulo-opas. Työtulon ensisijaisena määrittelyperusteena käytetään yrittäjän oman alan tai lähinnä soveltuvan alan järjestön ohjetta. Tietenkin työeläkevakuutuslaitoksessa vahvistettava työtulo arvioidaan jokaisen vakuutetun kohdalla yksilöllisesti, mihin vaikuttavat esimerkiksi toiminnan laajuus, yrittäjän työpanos jne.

 

Pääosin ohje soveltuu täyspäiväisen ja ympärivuotisen yrittäjätoiminnan työtulon määrittelyyn.

 

Vanhastaan hyvänä käytännön ohjeena on pidetty, että YEL-työtulon pitäisi vastata vähintään sitä palkkaa, mikä yrittäjän työtä tekevälle ulkopuoliselle maksettaisiin. Esimerkiksi tällaisissa tilanteissa yrittäjän työtulon määrittämiseen saa tukea oppaan sisältämistä palkkatilastoluvuista toimialoilta, joille ei ole saatu sopivaa toimialajärjestön ohjetta.

 

Työtulo-oppaaseen sisältyvien toimialakohtaisten ohjeiden luvut vastaavat pääosin vuoden 2015 indeksitasoa. Palkkatilastoluvut ovat vuodelta 2013. Ruotsinkielinen versio oppaasta valmistuu myöhemmin.

 

Oikein mitoitettu YEL takaa yrittäjän koko sosiaaliturvaa

 

Yrittäjä tarvitsee uskoa tulevaisuuteen. Silti kovassakaan kilpailussa ei saisi unohtaa, että kaikki ei aina mene liiketoimintasuunnitelman mukaisesti.

 

Palkkakertoimella arvonsa säilyttävä ja kattava YEL-vakuutus tuottaa taatusti turvaa yrittäjälle. Vanhuuseläkkeen lisäksi YEL sisältää työkyvyttömyyseläkkeen ja turvan perheelle, jos yrittäjä kuolisi.

 

Kaikenlaiset työeläkevakuutetut ansiot, olivat ne sitten millaista yrittäjyyttä tai palkkatyötä tahansa, ovat kerryttäneet vuodesta 2005 työeläkkeen yhteispottia ilman mitään eläkekattoja tai yhteensovituksia. YEL-maksut voi vähentää kokonaisuudessaan verotuksessa.

 

Tärkeää on huolehtia myös nykyhetken sosiaaliturvasta. YEL-työtulot määräävät yrittäjän sairauspäivä- ja vanhempainrahan suuruuden sekä työttömyysturvan tason.

 

Tämä kaikki toteutuu ainoastaan oikean työtulotason kautta. Tätä varten on apuna Eläketurvakeskuksen ylläpitämä www.tyoelakelakipalvelu.fi/tyotulo-opas.

 

FAKTA

Työtulo YEL-vakuutuksen perustana

 

YEL-työtulo hinnoittelee yrittäjän työpanoksen yrityksessä. Työtuloa ei siis arvioida yrityksen tuottaman voiton tai yrittäjän verotettavan tulon mukaan.

 

Vuonna 2015 YEL-maksu on 23,7 prosenttia työtulosta alle 53-vuotiaalla yrittäjällä ja tätä vanhemmilla 25,2 prosenttia. Uuden yrittäjän alennettu maksu on vastaavasti 18,49 ja 19,66 prosenttia neljäksi ensimmäiseksi toimintavuodeksi.

 

Vuonna 2015 työtulon vähimmäismäärä on 7 502,14 euroa vuodessa. Vähäisempää, esimerkiksi osa-aikaista, toimintaa harjoittava yrittäjä voi ottaa vakuutuksen vapaaehtoisesti.

 

Työttömyysturvaan kuulumisen vähimmäistyötuloraja on 12 325,55 euroa ja osa-aikaeläkkeen edellytyksenä on 15 004,29 euron työtulo vuodessa.

 

Enintään YEL-työtulo saa olla vuodessa 170 375,00 euroa.

 

Sopivan ja riittävän työtulon määrittelyyn saa apua verkko-osoitteesta: www.tyoelakelakipalvelu.fi/tyotulo-opas