Uusi laki torjuu vieraslajeja, jotka ovat vakava uhka luonnolle

Tiedote.
Julkaistu: 17.04.2015 klo 11:06
Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Haitalliset vieraslajit ovat vakava uhka monimuotoiselle luonnolle. Nyt niitä halutaan torjua uuden vieraslajilain voimin, joka on parhaillaan lausunnoilla. Lain tavoitteena on yhdessä Euroopan laajuisten toimenpiteiden avulla estää kaikkein haitallisimpien vieraslajien tuominen Suomeen, niiden kasvattaminen sekä erityisesti luontoon leviäminen.

Vieraslajit ovat ihmisen mukana uusiin paikkoihin levinneitä eliölajeja kuten puutarhakasveja, riistaeläimiä, vesieliöitä tai tuholaisia. Ne voivat muuttaa uutta ympäristöään, vaikeuttaa alkuperäisten lajien selviytymistä, levittää tauteja tai aiheuttaa vahinkoa esimerkiksi viljelykasveille ja metsätaloudelle. Erityisen haitallisia vieraslajeja Suomessa ovat jättiputket, kurtturuusu, rapurutto, espanjansiruetana ja minkki sekä vaaralliset kasvintuhoojat.

Haitallisia vieraslajeja torjutaan myös EU-tasolla. Uusi EU:n vieraslajiasetus tuli voimaan tämän vuoden alussa. Yksi asetuksen tärkeimmistä toimista on koota luettelo kaikkein haitallisimmista vieraslajeista, joita torjutaan monin eri keinoin. Suomessa on tällä hetkellä noin 160 haitallista vieraslajia. Vielä ei tiedetä, kuinka moni niistä päätyy EU:n vieraslajiluetteloon.

Matkailijat ja puutarhurit avainasemassa

Vieraslajit kulkeutuvat maahan esimerkiksi matkustajien tuomisina ja internetostoksina. Luontoon ne leviävät yleensä puutarhakarkulaisina tai puutarhajätteen mukana. Haitalliset vieraat eläimet päätyvät puolestaan luontoon ihmisten vapauttamina, siirtäminä tai tarhakarkulaisina.

Jokainen kansalainen voi siis osaltaan auttaa torjumaan vieraslajien leviämistä. Asia on hyvä muistaa esimerkiksi silloin, kun miettii tuliaisia matkaltaan. On myös tärkeää, että puutarhajäte käsitellään ja sijoitetaan oikein. Myös oma lemmikki voi muuttua haitalliseksi vieraslajiksi, jos se pääsee karkaamaan vapaana luontoon.

Ilmoita havaintosi verkossa

Vieraslajeista voi lukea lisää osoitteessa Vieraslajit.fi. Sivustolta löytyy tietoa vieraslajien torjunnasta ja levinneisyydestä. Lisäksi kuka tahansa voi ilmoittaa sähköisellä lomakkeella omat vieraslajihavaintonsa eli kertoa esimerkiksi puutarhassa tuhoa tekevistä villikaneista tai espanjasiruetanoista.

Uuden kansallisen vieraslajilain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 alussa. Lakiluonnoksesta pyydetään lausuntoja 4.6.2015 mennessä. Lainvalmistelun ohella Suomessa toteutetaan myös kansallista vieraslajistrategiaa ja kehitetään haitallisten vieraslajien seurantaa vieraslajiasioiden neuvottelukunnassa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

neuvotteleva virkamies Johanna Niemivuo-Lahti, p. 0295 162 259, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta sekä luonnonsuojelulain muuttamisesta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennaltaehkäisemisestä ja hallinnasta

Kansallinen vieraslajiportaali

Kansallinen vieraslajistrategia