Tuoreen tutkimuksen mukaan Suomen vesistöissä on paljon luonnonkalaa, jonka käyttöä elintarvikkeena olisi mahdollista turvallisesti lisätä. Kulutuksen lisäämisen edellytyksenä on kuitenkin tarjonnan lisääminen, jota hidastavat monet kalatalouselinkeinon toimintaympäristöön liittyvät haasteet. Käytön lisäämisellä olisi positiivisia vaikutuksia paitsi kansanterveyteen myös kalan kotimaisuusasteeseen ja kalataloutemme tuottavuuteen ja kannattavuuteen.

Luonnonkalaan kertyvät vierasaineet ovat aiheuttaneet huolta viimeisten vuosikymmenten aikana. Tuoreet tutkimustulokset kuitenkin osoittavat pitoisuuksien pienentyneen voimakkaasti 2000-luvulla. Tulosten taustalla on Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä toteutettu EU-kalat III -hanke, jossa tutkittiin Itämeren ja Suomen sisävesien kalojen vierasainepitoisuuksia.

Useimpien kalojen – esimerkiksi siian ja muikun sekä merialueen ahvenen ja kuhan – kohdalla pitoisuudet alittavat tutkimuksen mukaan reippaasti niille asetut raja-arvot, ja näiden kalojen kulutusta olisi turvallista tuntuvasti lisätä. Kulutuksen lisääminen vaatii kuitenkin samaa tarjonnalta.

– Uudet tulokset osoittavat, etteivät vierasaineet ole este kotimaisen luonnonkalan lisääntyvälle käytölle. Ammattikalastuksella ei kuitenkaan tällä hetkellä ole mahdollisuuksia vastata kotimaisen luonnonkalan kysyntään, toteaa Suomen Ammattikalastajaliiton toimitusjohtaja Kim Jordas.

Kotimaisen kalan saatavuus taataan toimintaedellytyksistä huolehtimalla

Luonnonkalan tarjontaa vaikeuttavat monet tekijät. Kala on sesonkituote: sesongin aikana kalaa saattaa tulla enemmän kuin on kysyntää, kun taas sesonkien ulkopuolella saalista saadaan niukasti. Se on haastava lähtökohta mille tahansa toimialalle.

Elinkeinoa koskeva byrokratia on usein raskasta. Kalastajakunta ikääntyy, ja nuoria on alalla vähän. Haittaeläinten voimakas runsastuminen on tehnyt pienimuotoisesta rannikkokalastuksesta niin kannattamatonta, että pitkään on puhuttu suoranaisesta kriisistä: pyydykset ja saaliit on usein tuhottu jo ennen kuin kalastaja pääsee niitä kokemaan.

Jotta luonnonkalan tarjontaa ja sitä kautta kulutusta voitaisiin tutkijoiden suositusten mukaisesti lisätä, tarvitaan laaja-alaisia toimia kalastuselinkeinon hyväksi.

– Ongelmat ovat tiedossa ja niihin on puututtava nopeilla ja tehokkailla toimilla, jotta saadaan ammattikalastuksen toimintaedellytykset kuntoon, Jordas painottaa.

Uutta puhtia elintarvikesilakalle

Riittävän tarjonnan lisäksi luonnonkalan kulutuksen lisääminen vaatii ajanmukaista tuotekehitystä. Terveellinen ja ympäristöystävällinen lähikala houkuttaa, mutta ruokaa ei välttämättä osata tai ehditä valmistaa itse alusta alkaen.

Tarvitaan uudenlaisia, käteviä ja maukkaita kalatuotteita, jotka kiireisenkin kuluttajan on helppo poimia kaupasta valmiina mukaansa.

– Toivottavasti nyt saadut tutkimustulokset vaikuttavat positiivisesti etenkin elintarvikesilakan käyttöön ja myös antavat kalanjalostusteollisuudelle uskoa kehittää silakasta uusia helppokäyttöisiä tuotteita, Jordas toteaa.

Lähde; Pro Kala ry / tiedote 8.11.2018