Pro Kala ry järjesti maaliskuun lopulla Kalafoorumi-seminaarin, jonka aiheena oli kalatoimiala ja ilmastonmuutos. Voit lukea itse seminaarista lisää alta. Pelkkä seminaarin järjestäminen ei kuitenkaan vielä kerro, otetaanko aihe vakavasti: siksi kysyimme sitä osallistujilta seminaarin jälkeen.

Saimme vastauksia useilta kymmeniltä kala-alan ihmisiltä ja sen sidosryhmien jäseniltä. Pyysimme vastaajia arvioimaan asteikolla 1-5, kuinka tärkeää on käsitellä ilmastonmuutoksen vaikutuksia kalatoimialaan, yhden tarkoittaen ei lainkaan tärkeää ja viiden erittäin tärkeää: vastausten keskiarvo oli 4,17.

”Kaikki toimenpiteet, joilla voimme vaikuttaa ilmastonmuutoksen hidastamiseen ovat tärkeitä. Tutkimustulosten mukaan ilmastonmuutosta emme voi pysäyttää mutta voimme hidastaa sen nopeutumista”, kirjoitti eräs vastaajista.

Mediassa ovat esillä etenkin yksilön valinnat, ja ruoka on suuressa roolissa jokaisen oman, henkilökohtaisen hiilijalanjäljen muodostumisessa. Monesti julkinen keskustelu keskittyy vertailemaan punaista lihaa ja kasvisruokaa, unohtaen kalan. Kysyimmekin myös, ovatko kuluttajat tietoisia kalan ympäristövaikutuksista: 75 prosentin mielestä eivät.

Keskustelussa, päätöksenteossa ja yritysten viestiessä tuotteistaan voitaisiin muistaa entistä useammin se, että kala on ympäristöystävällinen valinta. Kuluttajat haluavat entistä ekologisempaa ruokaa: kun koko toimiala yhteisesti viestii kalan syönnin ympäristövaikutuksista, voittavat niin alan yritykset, kuluttajat kuin ilmastokin.

Lähde; Pro Kala ry 9.5.2019