Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan muikkuja kuoriutui keväällä 2014 selvästi enemmän kuin edellisvuonna. Nyt tätä toisella elinvuodellaan olevaa muikkua on runsaasti muun muassa Etelä-Saimaassa, Pihlajavedessä, Puruvedessä sekä Pielisessä.

Vuonna 2014 monissa Itä-Suomen suurissa muikkujärvissä kuoriutui vahva muikkukanta. Päijänteellä, Oulujärvessä ja Inarijärvessä kanta jäi keskinkertaiseksi. Tämän vuoden saaliista valtaosan muodostavat keväällä 2014 kuoriutuneet, nyt toisella vuodellaan olevat muikut.

– Kun muikkuja on paljon, ravinnosta tulee pula ja kala jää pieneksi. Pienen kalan markkinointi kuluttajille on vaikeaa. Siellä, missä muikkuja on vähemmän, ruokaa riittää ja kala kasvaa. Esimerkiksi keskisellä Päijänteellä muikku on kookasta ja menee hyvin kaupaksi, kertoo tutkija Irma Kolari Luonnonvarakeskuksesta.

Muikun kutukannat olivat keskimääräisiä viime syksynä, joskin paikoin kutukaloja oli vähän. Kutukalat olivat viime syksynä pääosin peräisin vuosiluokasta 2013, joka oli erittäin heikko. Tulevana syksynä kutukannat vahvistunevat, kun edellistä runsaampi vuosiluokka 2014 tulee lisääntymisikään.

Luke seuraa muikkukantoja ammattikalastajille suunnatulla kyselyllä. Muikku on saaliin määrän ja arvon perusteella sisävesien ammattikalastajien tärkein saaliskala. Seurannan tavoitteena on saada yleiskuva maamme muikkukannoista ja ennakoida tulevaa kehitystä. Luken kevättalvella 2015 tekemään kyselyyn vastasi runsaat sata kalastajaa, ja kysely käsitti noin 80 muikkujärveä.

Kuva: Irma Kolari