Suomi vaihtoi kalastuskiintiöitä Latvian kanssa

Tiedote.
Julkaistu: 31.08.2015 klo 15:29
Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö vaihtoi Latvian kanssa kalastuskiintiöitä. Kiintiövaihdossa Suomi sai 1600 kappaletta lohia Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiöön, jonka suuruus vaihdon jälkeen on 30 387 kappaletta. Latvia sai Suomelta 160 tonnia kilohailia koko Itämerta koskevaan pyyntikiintiöönsä.

Vaihto tehtiin, koska Suomi ylitti kesällä Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiönsä. Tämä johtui siitä, että heinäkuun lopulla saatiin lohia saaliiksi lyhyessä ajassa huomattavasti ennakoitua enemmän. Kalastusta ei siten ehditty keskeyttämään ajoissa kiintiötilanteen aktiivisesta seurannasta huolimatta.

Suomen kalastuskiintiö ylittyi 1325 lohella, mutta kiintiöitä vaihdetaan hieman enemmän. Näin voidaan varmistaa, ettei Suomi ylitä sille asetettua Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiötä siinäkään tapauksessa, että vielä tulisi vähäisiä sivusaaliita ja saalistilastojen tiedot tarkentuisivat.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Kalatalousneuvos Risto Lampinen, p. 0295 162 458
etunimi.sukunimi@mmm.fi