Suomessa viljellyn ruokakalan kysyntä ylittää tarjonnan

Luonnonvarakeskus

Julkaistu 25.06.2015 09:00

Suomessa kasvatettiin viime vuonna noin 13,3 miljoonaa kiloa kalaa ihmisravinnoksi. Määrä oli noin 0,3 miljoonaa kiloa pienempi kuin vuonna 2013. Viljellyn ruokakalatuotannon arvo oli myös hieman edellisvuotta pienempi, selviää Luonnonvarakekuksen (Luke) tuoreesta vesiviljelytilastosta.

Kirjolohi on edelleen tärkein viljelty ruokakalalaji Suomessa, vaikka sen tuotanto on laskenut 1990-luvun huippuvuosista. Kirjolohta tuotettiin vuoden 2014 aikana 12,4 miljoonaa kiloa, joka oli yli 90 prosenttia koko ruokakalatuotannosta. Viljellyn siian tuotanto oli vajaa 0,9 miljoonaa kiloa, joka on lähes 0,3 miljoonaa kiloa pienempi kuin vuonna 2013. Muita viljeltyjä ruokakalalajeja kuten taimenta, nieriää, sampia ja kuhaa viljeltiin yhteensä noin 0,1 miljoonaa kiloa. Kirjolohen mätiä tuotettiin elintarvikkeeksi 0,4 miljoonaa kiloa.

Kirjolohen tuotannon arvo vuonna 2014 oli 47,1 miljoonaa euroa ja siian 6,6 miljoonaa euroa. Koko ruokakalatuotannon arvo oli yhteensä 54,5 miljoonaa eli noin 1,5 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2013. Muutos selittyy pääasiassa tuotannon pienenemisellä.

Pääosa ruokakalasta tuotetaan merialueilla

Koko maan kasvatetusta ruokakalasta 86 prosenttia tuotettiin merialueilla. Merialueen tuotanto jopa hieman kasvoi, kun taas sisävesialueella tuotanto pieneni edellisvuodesta. Ahvenanmaalla tuotettiin ruokakalaa 6,5 miljoonaa kiloa, Lounais-Suomen rannikolla ja saaristossa yli 3,9 miljoonaa kiloa ja muilla merialueilla noin 1,1 miljoonaa kiloa. Sisämaassa tuotanto jäi 1,8 miljoonaa kiloon.

Suomessa kasvatettu ruokakala käytettiin pääasiassa kotimaassa. Samanaikaisesti Suomeen tuotiin ulkomailta mm. kokonaista tuoretta kirjolohta noin 9,5 miljoonaa kiloa sekä tuoretta Norjan lohta noin 32 miljoona kiloa, selviää Luken aiemmin julkaisemasta Kalan ulkomaankauppa -tilastosta.

– Kotimaiselle kalalle olisi enemmän kysyntää kuin sitä on tarjolla. Tuotannon laajenemista hidastavat Suomessa mm. kalankasvatukseen tarvittavat ympäristönsuojelulain mukaiset kasvatusluvat. Ne säätelevät tarkkaan, missä ja minkä verran kalaa kasvatetaan, kertoo tutkija Riitta Savolainen Lukesta.

Ruokakalan lisäksi kalaa viljellään myös istutettavaksi luonnonvesiin. Kalanpoikasten pääviljelyalueita olivat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Keski-Suomen maakunnat. Erikokoisia kalan- ja ravunpoikasia, vastakuoriutuneet pois lukien, tuotettiin istutuksiin ja jatkokasvatukseen yhteensä noin 56 miljoonaa yksilöä.

Vuonna 2014 Suomessa toimi 322 kalanviljely-yritystä, joilla oli yhteensä 446 toimivaa kalanviljelylaitosta tai luonnonravintolammikkoviljelmää. Ruokakalaa kasvatettiin 164 laitoksella ja kalanpoikasia 99 laitoksella. Luonnonravintolammikkoviljelijöitä oli 196.

Yhteyshenkilöt

Tutkija Riitta Savolainen

puh. 0295 327 523

etunimi.sukunimi@luke.fi