Suomalainen kalanrehunvalmistaja Raisioaqua on saanut arvostetun ASC-sertifikaatin vastuulliselle ja kestävälle kalanrehulleen. Kotimaassa kasvatettujen kirjolohien ruokinnassa käytetään kestävästi tuotettua Baltic Blend -kalanrehua, joka kierrättää Itämeren ravinteita. Jokainen lähirehulla kasvatettu kalakilo vähentää Itämereen päätyvää fosforikuormaa. Raisioaquan rehuinnovaatiolle ja kalankasvattajille avautuu ASC-sertifioinnin myötä uusia näkymiä myös vientimarkkinoilla.

Kotimaiselle kalanrehuvalmistajalle Raisioaqualle on myönnetty kansainvälinen ASC-vastuullisuussertifikaatti (Aquaculture Stewardship Council). Raisioaqua valmistaa kirjolohien ruokintaan Baltic Blend -kalanrehua, joka kierrättää Itämeren ravinteita. Itämeren matalasuolaisessa murtovedessä tapahtuvaa kirjolohen kasvatusta ei ole vielä sertifioitu. ASC-sertifikaatti on myönnetty kirjolohen rehulle, mikä mahdollistaa Raisioaquan asiakkaille ASC-sertifioidun kirjolohen tuotannon.

Kalankasvatuksessa kalan syömä rehu määrittelee, kuinka kala kasvaa ja miltä se maistuu. Vuonna 2018 suomalaiset söivät kotimaista kalaa fileepainoksi laskettuna noin neljä kiloa asukasta kohti. Kotimaisista kaloista eniten, eli 1,2 kiloa asukasta kohti, syötiin kasvatettua kirjolohta. Kirjolohi on tärkein Suomessa kasvatettu kalalaji ja myös ekologinen valinta, sillä sen kasvatusta säätelee tiukka ympäristölainsäädäntö. Kotimaisen kalantuotannon erityispiirteitä voidaan tuoda hienosti esille myös ulkomailla kansainvälisesti tunnettujen sertifiointien, kuten ASC:n avulla.

– Olemme toimineet vastuullisten periaatteiden mukaisesti jo aiemminkin, emmekä joutuneet muuttamaan rehussa ASC-sertifioinnin saamiseksi mitään. Laadukkaasta ja vastuullisesti tuotetusta kotimaisesta kalasta hyötyy koko arvoketju aina kalankasvattajasta kuluttajaan asti. Monet eivät tunne alkutuotantoa kovin hyvin, ja tämä sertifikaatti yhdessä WWF:n kuluttajan kalaoppaan kanssa auttaa tekemään vastuullisempia valintoja arjessa, Raisioaquan sertifioinnista vastaava Susanna Airaksinen kertoo.

ASC myönsi sertifikaatin ulkopuolisen auditoinnin pohjalta Raisioaqualle joulukuussa 2019. Se myönnetään vuodeksi kerrallaan yrityksille, jotka toimivat vastuullisen ja kestävän vesiviljelyn periaatteiden pohjalta. Yrityksen toiminnan tulee olla eettistä, uudistuvaa, tehokasta ja läpinäkyvää. Raisioaquan tärkeänä tavoitteena on Itämeren ravinnepitoisuuksien hillitseminen.

Baltic Blend -rehuinnovaatio kierrättää Itämeren ravinteita

Petokaloihin kuuluvat kirjolohet tarvitsevat luontaisesti tietyn määrän kalaperäistä ravintoa hyvään kasvuun. Baltic Blend -rehun raaka-aineina käytetään MSC-sertifioiduista Itämeren silakoista tehtyä kalajauhoa ja -öljyä. MSC:n (Marine Stewardship Council) tavoitteena on muun muassa vähentää ylikalastusta eli luonnonvarojen kestämätöntä käyttöä.

Kun Itämeren alueella kasvatettavia kaloja ruokitaan Baltic Blend -lähirehulla, ravinteet kiertävät eikä niitä tule Itämereen sen ulkopuolelta. Jokainen lähirehulla kasvatettu kalakilo jopa vähentää mereen päätyvää fosforikuormaa: Itämerestä nostetaan kalajauhon valmistukseen käytettävän silakan muodossa saman verran tai enemmän fosforia kuin kalankasvatus aiheuttaa.

Baltic Blend -rehu lanseerattiin vuonna 2016. Sen jälkeen Itämerestä on rehun raaka-aineeksi käytetyn silakan myötä nostettu pois 245 000 kiloa fosforia. Se on 50 000 kiloa enemmän kuin koko kotimainen kalankasvatus on vastaavana aikana Itämerta kuormittanut.

– Meillä on mahdollisuus syödä Itämeri parempaan kuntoon. Kotimainen kalankasvatus kestää erinomaisesti myös globaalin tarkastelun, ja tämä tunnustus kertoo, että toimintamme on aidosti vastuullista. Nyt saamamme kansainvälinen ASC-sertifikaatti avaa uusia näkymiä myös vientimarkkinoilla: rehun osalta jo nyt ja tulevaisuudessa myös kalan osalta. Nykyisinkin Raisioaquan rehutuotannosta jo yli puolet menee vientiin, pääosin Venäjälle, Airaksinen sanoo.

Lähde; Suomen Kalankasvattajaliitto ry