Taloustutkimuksen tuoreesta Suomi syö -tutkimuksesta käy ilmi, että lähes neljä viidestä suomalaisesta (78 prosenttia) pitää tärkeänä syödä kotimaista ruokaa. Kotimaisen ruuan suosio on jatkanut ilahduttavasti kasvuaan. Vastaavassa tutkimuksessa kaksi vuotta sitten tulos oli jopa viisi prosenttiyksikköä pienempi.

– Hienoa, että suomalaiset näkevät kotimaisen ruuan tärkeäksi. Elintarvikeyritykset tekevät joka päivä töitä tarjotakseen kuluttajien mieltymysten mukaisia laadukkaita ja maukkaita elintarvikkeita markkinoille, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Pia Pohja sanoo.

Suo­ma­lai­nen elin­tar­vi­ke koe­taan tur­val­li­sek­si

Tutkimuksen mukaan yhä useampi suomalainen kertoo kiinnittävänsä aiempaa enemmän huomiota ostamiensa elintarvikkeiden kotimaisuuteen. Ihmiset haluavat tietää, kuka on tuottanut heidän ruokansa ja minne tuotanto on jäljitettävissä.

Aiempaa useampi suomalainen (78 prosenttia) uskoo, että kotimaiset elintarvikkeet ovat turvallisempia kuin ulkomaiset. Reilu neljännes suomalaisista tosin luottaa edelleen siihen, että kaikista EU-maista saa yhtä laadukkaita elintarvikkeita.

Lähes puolet vastaajista piti elintarvikkeiden suomalaisuutta jopa tärkeämpänä valintaperusteena kuin laatua, koska he haluavat tukea kotimaista työllisyyttä ja teollisuutta.

– Elintarvikeala on laaja ja monipuolinen verkosto alkutuotannosta teollisuuden ja kaupan kautta jokaiseen ruokapöytään. Suomalaisten vahva tuki kotimaisille elintarvikkeille vahvistaa luottamusta siihen, että koko elintarvikeketjun halutaan pärjäävän ja kannattavan tulevaisuudessakin.

– Ala tekee yhteistyötä toiminnan kehittämiseksi, mutta tarvitaan myös kuluttajien ostopäätöksiä tukemaan tätä viestiä, Pia Pohja muistuttaa.

Tutkimukseen vastanneista enemmistöllä on tapana tarkistaa ostamiensa elintarvikkeiden alkuperä. Myös lähiruoka kiinnostaa, mutta monet ovat epätietoisia, mistä lähiruuan tunnistaa ja ehdottavat sille jotakin selkeää merkkiä. Lähiruokaa pidetään myös melko kalliina.

– Elintarviketeollisuus tarjoaa työpaikan 38 000 ihmiselle ympäri Suomea. Koko ruokaketju työllistää jopa joka kahdeksannen suomalaisen. Maukkaat ja korkealaatuiset kotimaiset elintarvikkeet ovat lähiruokaa, joka työllistää myös lähellä.

Huo­li ym­pä­ris­tös­tä vai­kut­taa ruo­ka­va­lin­toi­hin

Lähes joka toinen Suomi syö -kyselyyn vastanneista uskoo, että ruokavalinnoilla pystyy vaikuttamaan ilmastonmuutoksen hidastamiseen. Suomalaisten asenteet ovat muuttuneet tässä nopeasti, sillä vain neljä vuotta sitten tätä mieltä oli kolmannes vastaajista.

Aiempaa useampi kaipasi myös ympäristövaikutuksista kertovaa, helposti havaittavaa merkkiä kaupassa myytäviin elintarvikkeisiin. Niitä toivoivat etenkin nuoret naiset ja korkeasti koulutetut vastaajat.

Noin kolme neljästä suomalaisesta kertoo vähentävänsä tietoisesti muovipussien ja -kassien käyttöä ruokaostoksilla. Ruokahävikin minimointiin kiinnittää aiempien vuosien tapaan huomiota neljä viidestä suomalaisesta.

Kaksi kolmasosaa vastaajista kierrättää ja lajittelee pakkausjätteet mahdollisimman tarkkaan. Aiempaa useampi kiinnittää pakkauksen ympäristöystävällisyyteen huomiota jo ostovaiheessa.

– Vastuullisuus on elintarvikeyrityksissä jokapäiväistä toimintaa. Yritykset kehittävät prosessejaan koko ajan materiaali- ja energiatehokkaammiksi. Myös osallistuminen uusien innovaatioiden synnyttämiseen esimerkiksi pakkausmateriaalien, automaation ja logistiikan saralla kuuluu vastuullisen elintarvikeyrityksen tavoitteisiin.

Taloustutkimus Oy toteutti Suomi syö -tutkimuksen kesä–heinäkuussa 2018 ja siihen vastasi lähes 2 400 suomalaista.

Lähde; ETL/ tiedote 18.10.2018