Suomalaisen lautaselle halutaan kotimaista kalaa

Uutinen Kala 23.03.2015

Kala maistuu suomalaiselle kuluttajalle, sillä kalan kysyntä on lähes kaksinkertaistunut 1980-alun jälkeen. Yli 80 prosenttia kaupallisesta tarjonnasta on kuitenkin tuontikalaa. Kuluttajat toivovat lisää kotimaista kalaa.

Kuva: Plugi

1980-luvun alussa lähes kaikki tuorekala oli kotimaista. Suomalaiset söivät silloin vielä yli 30 miljoonaa kiloa silakkaa, kun nykyinen kulutus on enää kymmenesosa tästä. Muilla luonnonkaloilla kuten siialla, kuhalla ja ahvenella olisi kotimarkkinoilla kysyntää, mutta niiden tarjonta on kausiluonteista ja ammattikalastajien huvetessa vähäistä. Myös vapaa-ajankalastuksen saaliit ovat vähentyneet. Kasvatettu kala ja tuontikala ovat vuosien mittaan korvanneet kotimaista luonnonkalaa.

Norjalainen lohi Suomen syödyin kala

Vesiviljely on maailmalla nopeimmin kasvavaa elintarviketuotantoa. Suurinta kasvu on Aasiassa, mutta Suomen kannalta merkittävintä on Norjan lohenviljely. Norjan lohituotanto on kasvanut noin 9 prosenttia vuodessa, ja tuoreen lohen tuonti Suomeen on lisääntynyt samaa tahtia. Norjan lohi onkin tänä päivänä syödyin kala Suomessa. Jo puolet suomalaisten ostamista kaloista on kasvatettua lohta tai kirjolohta.

Tuontilohen valtteina ovat olleet edullinen hinta, tasainen laatu ja saatavuus. Lohi sopii nykyaikaisen kauppaketjun vaatimuksiin. Varma saatavuus takaa sen, että jalostus, jakelu ja markkinointi voidaan suunnitella hyvissä ajoin. Ison kalan jalostus on kannattavaa, ja se sopii monenlaisiin tuotteisiin. Kuluttaja arvostaa lohta, ja lohi on vähittäiskaupan tärkeimpiä sisäänvetotuotteita.

Kotimainen kalankasvatus ei ole tiukkojen ympäristövaatimusten vuoksi pystynyt vastaamaan kansainväliseen kilpailuun. Suomen oma tuotanto on supistunut ja osa suomalaisista yrityksistä tuottaa kotimarkkinoille tarkoitettua kirjolohta Ruotsissa.

Kalan tuotannon kehityksen suuntaa halutaan muuttaa.

– Kotimaiselle laadukkaalle lähikalalle olisi kysyntää. Uudella vesiviljelystrategialla edistetään tehokasta ja ympäristöystävällistä kalankasvatusta. Yritykset hakevat tutkimuksen tuella kestävää kasvua avomeri- ja kiertovesikasvatuksesta. Vajaasti hyödynnetyissä runsaissa luonnonkalavaroissa on myös uusia mahdollisuuksia, jos koko tarjontaketju saadaan toimimaan kannattavasti, Luonnonvarakeskuksen tutkija Jari Setälä kommentoi.

– Seuraamme Luonnonvarakeskuksessa entistä tarkemmin kalamarkkinoita tuottaaksemme tietoa kalan kysynnän kehittymisestä ja kehittämistoimien onnistumisesta.

Tietopaketti kalan kulutuksesta ja tuotannosta

Luonnonvarakeskus on koostanut ajankohtaista tietoa kalan tuotannosta, tuonnista, viennistä ja kulutuksesta vasta valmistuneeseen kalamarkkinakatsaukseen. Katsauksesta löydät myös FAO:n ennusteet maailman kalatuotannon ja tuotteiden arvon kehityksestä vuoteen 2022 mennessä.

Kalamarkkinakatsaus 2014 (pdf, 2 780 Kt)

Lisätietoja kalamarkkinoiden seurantajärjestelmän luoneesta hankkeesta

Lisätietoja:

tutkija Jari Setälä, Luonnonvarakeskus, puh. 029 532 7682
tutkija Kaija Saarni, Luonnonvarakeskus, puh. 029 532 7683