Suomalaisella osaamisella ruokaturvaa paremmaksi

MMM/ 29.10.2015

Ruuantuotanto on vuosien aikana lisääntynyt niin, että ravintoa riittäisi kaikille maapallon ihmisille. Siitä huolimatta maailmassa on edelleen lähes 800 miljoonaa kroonisesti nälkäistä ihmistä.

– Globaalin ruokaturvan saavuttamiseen ei ole yhtä yksinkertaista keinoa, vaan siihen tarvitaan kokonaisvaltaista ja johdonmukaista toimintaa, painotti maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen Maailman ruokapäiväseminaarissa pitämässään avauspuheessa.

Ministeri Tiilikainen korosti ruoka-, vesi- ja energiaturvan tärkeyttä Suomen kehityspolitiikassa myös jatkossa. Ministeri muistutti, että globaali kehitys näkyy suoraan myös kansallisen tason haasteissamme.

– Suomen uudessa kehityspolitiikassa korostetaan myös yksityissektorin toimintaa. Suomalaisella ruokaketjun osaamisella ja teknologialla on paljon mahdollisuuksia olla mukana parantamassa koko maailman ruokaturvaa.

Ruokajärjestelmien toimivuus keskeisessä asemassa

Toimivat ruokajärjestelmät ovat edellytys kaikelle kestävälle kehitykselle. Nälkä ja ruokaturvattomuus ovat monisyisiä ongelmia, joita ei voida poistaa yksinomaan lisäämällä maatalouden tuotantoa. Sen tulee olla jakelujärjestelmien ohella kestävää ja vastuullista ruokaturvan saavuttamiseksi.

Myös yksittäisten kuluttajien valinnoilla ja käyttäytymisellä on iso merkitys esimerkiksi ruokahävikin vähentämisessä. Lisäksi voidaan tarvita paikallisiin olosuhteisiin suunniteltuja sosiaaliturvan toimia. Hyvänä esimerkkinä ministeri Tiilikainen mainitsi Suomessa jo vuonna 1948 aloitetun ilmaisen kouluruokailun, joka on yksi suomalaisen yhteiskunnan saavutuksista ja myös koulutusmenestyksen osatekijä.

– Ruokaturva on keskeinen kestävän kehityksen tavoite, ja usealla muullakin tavoitteella on suora yhteys ruokaturvaan, ministeri Tiilikainen muistutti.

Globaalin kehityksen suuntaa ohjaavat 17 kestävän kehityksen tavoitetta hyväksyttiin syyskuussa YK:n yleiskokouksessa. Ruokapäivää vietetään tänä vuonna YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n 70-vuotispäivän merkeissä. FAO perustettiin toisen maailmansodan jälkeisen maailmanlaajuisen ruokapulan ratkaisemiseksi.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Erityisavustaja Jukka-Pekka Kataja, puh. 0295162476
Kansainvälisten asioiden johtaja Aulikki Hulmi, puh. 0295162113
etunimi.sukunimi@mmm.fi