Silakan ja kilohailin troolikalastuksen kiintiöt ensi vuodelle jaettu

Maa- ja metsätalousministeriö   17.12.2015  16.11

Tiedote

Hallitus on tänään antanut asetuksen silakan ja kilohailin kansallisista troolikalastuksen kiintiöistä Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla vuonna 2016. Asetus perustuu EU:n Suomelle vahvistamiin kalastuskiintiöihin, joista Pohjanlahden silakkakiintiö on 99 098 tonnia sekä silakkakiintiö Suomenlahdelle ja Itämeren pääaltaalle 38 927 tonnia.

Uusien kiintiöiden lisäksi tältä vuodelta siirtyy silakkaa pyydettäväksi Pohjanlahdella noin 35 000 tonnia ja muulla alueella noin 3 000 tonnia. Vuoden 2016 kilohailikiintiö on 10 447 tonnia, mikä koskee koko Itämeren aluetta.

Silakkakiintiö Suomenlahdelle ja Itämeren pääaltaalle sekä kilohailikiintiö vastaavalle alueelle on jaettu pienten eli enintään 24 metrin pituisten ja suurten eli yli 24 metriä pitkien troolikalastusta harjoittavien alusten kesken. Pienten kalastusalusten silakkakiintiö on 7 600 tonnia ja kilohailikiintiö 4 200 tonnia. Suurten kalastusalusten silakkakiintiö on puolestaan 6 800 tonnia ja kilohailikiintiö 3 900 tonnia.

On todennäköistä, että eri alusryhmille jaetut kilohailikiintiöt täyttyvät jo alkuvuoden aikana. Tällöin myös silakan kalastus näillä alueilla kiellettäisiin. Avomerellä harjoitettavaa silakan ja kilohailin troolikalastusta voidaan tämän jälkeen jatkaa Pohjanlahdella.

Tavoitteena on varmistaa kiintiöiden riittävyys ja täysimääräinen hyödyntäminen sekä kaupallisten kalastajien tasapuoliset kalastusmahdollisuudet ja pienimuotoisen kalastuksen tarpeet. Asetuksella ei rajoiteta silakan pienimuotoista trooli-, rysä- ja verkkokalastusta rannikon läheisyydessä ja saaristossa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, p. 040 039 2011

etunimi.sukunimi@mmm.fi