Särkikaloista pihviä ja bioenergiaa

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Tiedote julkaistavissa 3.6.2010 klo 12:30

Särkikaloista pihviä ja bioenergiaa

Vajaasti hyödynnetyt kalalajit hyötykäyttöön

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on käynnistänyt hankkeen, jossa etsitään kaupallisesti toimivia tapoja hyödyntää särkikaloja. Uusilla hyödyntämistavoilla halutaan luoda edellytyksiä särkikalojen pyyntiin ja samalla ravinteiden poistoon rehevöityneistä vesistä. Hanke toteutetaan yhdessä yhdeksän yrityksen kanssa Saaristomerellä ja Suomenlahdella.

Saaristomerellä tavoitteena on pyytää 275 tonnia kalaa. Saalis lajitellaan Länsi-Rannikon Kala Oy:ssä ja Kalarannan Vihannes Oy:ssä eri myyntitarkoituksiin. Pääosa kaloista pakastetaan turkiseläinten rehuksi. Isoja särkiä ja lahnoja viedään Itä-Eurooppaan. Kalaset Oy valmistaa kalamassaa, josta Naantalin Ruokamestarit Oy tekee kalapihvejä.

Suomenlahdella pyritään pyytämään 100 tonnia särkikaloja bioenergian valmistukseen. Kalastaja Klaus Berglund järjestää kalan vastaanoton ja logistiikan. Inkooseen sijoitetaan happosäilytyskontti, jossa saalis säilötään muurahaishapolla. Sieltä kalamassa kuljetetaan Uuteenkaupunkiin Sybimar Oy:hyn rasvan talteenottoa ja biodieselin valmistusta varten. Jäljelle jäävä kiintoaines viedään jatkokäsittelyyn BIOvakka Suomi Oy:n Vehmaan biokaasulaitokseen. Myös mahdollisuuksia ravinteiden talteenottoon selvitetään.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos arvioi kummallakin kalastusalueella kalabiomassoja, jotta saadaan tietoa särkikalojen määristä ja kalastusta voidaan kohdistaa näihin lajeihin kestävällä tavalla. Tutkimuslaitos arvioi myös hyödyntämisen kustannuksia ja kaupallisen toiminnan kehittämismahdollisuuksia jatkossa.

Särkikalat viihtyvät rehevissä vesissä ja ovat runsastuneet erityisesti Suomenlahden ja Saaristomeren rannikolla. Ne vievät elintilaa taloudellisesti arvokkaammilta lajeilta ja vapauttavat sedimentoituneita ravinteita kiertoon. Särkikalojen tehopyynti poistaa ravinteita rehevöityneistä vesistöistä, ja poistokalastus nähdään myös mahdollisuutena kehittää rannikkokalastusta. Valtioneuvosto on sitoutunut ravinteiden poistoon kalastuksen avulla. Nyt toteutettavasta hankkeesta saadaan tietoa myös poistokalastusjärjestelmän luomista varten.

Hankkeen toimeksiantaja on maa- ja metsätalousministeriö ja sen rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Lisätietoa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta:

tutkija Jari Setälä, puh: 040 530 8103, jari.setala@rktl.fi