Tiedote.
Julkaistu: 18.12.2015 klo 12:52
Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön syksyllä 2014 perustama laajapohjainen Saimaannorppa ja kalastus -seurantaryhmä luovutti raporttinsa tänään ministeri Kimmo Tiilikaiselle.

Seurantaryhmä esittää, että kalastusrajoituksia selkeytetään ja yhdenmukaistetaan saimaannorpan suojelemiseksi.  Esityksen mukaan nykyiset kaksi erillistä ja alueellisesti rikkonaista aluetta yhdistettäisiin yhdeksi yhtenäiseksi rajoitusalueeksi. Nykyinen järjestelmä on ollut monimutkainen viranomaisten, vesialueen omistajien, kalastajien, valvojien ja viestinnän kannalta.

Kalastusrajoitusten sisältöä esitetään säilytettäväksi pääasiassa entisellään eli verkkokalastuskielto säilyisi ennallaan kesäkuun loppuun asti (15.4.–30.6.). Lisäksi seurantaryhmä ehdottaa, että rajoitusten noudattamisen valvontaa tehostetaan.

– Saimaannorppia arvioidaan olevan 320 yksilöä. Kanta on kasvanut, vuonna 1990 saimaannorppia oli noin 190 yksilöä. Nyt tehty suojelutyö ja -strategia ovat luoneet vahvan pohjan saimaannorppakannan kasvattamiselle kohti 400 yksilön välitavoitetta vuonna 2025. Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat omalla toiminnallaan saimaannorpan parantuneen tilan mahdollistaneet, toteaa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

– Seurantaryhmän raporttiin jätettiin useampi eriävä mielipide. Toivottavasti yhteistä pohjaa löytyisi siten, että varmistaisimme saimaannorpan riittävän suojelun yhdessä paikallisen väestön ja tahojen kanssa yhteen sovittaen kalastus ja suojelu, sanoo Tiilikainen.

– Eriävistä mielipiteistä johtuen on tarpeen vielä katsoa, toimitaanko nyt annettavan asetuksen osalta piirulleen raportin mukaan. Varmaa on kuitenkin, että kalastusrajoituksista pyritään tekemään sopimukset vesialueen omistajien kanssa mahdollisimman nopealla aikataululla ennen huhtikuuta. Saimaannorppaa voi suojella vain Saimaalla, muistuttaa Tiilikainen.

Seurantaryhmän esityksen perusteena ovat norppakannan kasvu sekä uudet tutkimustulokset kannanseurannasta ja norpan liikkumisalueista.

Seurantajaksolla vuosina 2010–2015 saimaannorppakanta on kasvanut vuosittain keskimäärin 3,5 prosenttia. Syntyvyys on ollut 20 prosenttia kannan koosta. Tunnusluvut vastaavat saimaannorpan suojelustrategian tavoitetta. Saimaannorpan suojelustrategian välitavoitteena on, että saimaannorpan talvikanta kasvaa vähintään 400 yksilöön vuoteen 2025 mennessä.

Lisätietoja:
kalastusneuvos Eija Kirjavainen, p. 029 5162404
erityisavustaja Jyrki Peisa, p. 050 364 0836