Hallitus on nimittänyt vuoden 2019 alussa toimintansa aloittavan Ruokaviraston pääjohtajan virkaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri Antti-Jussi Oikarisen. Maaseutuviraston ylijohtajana tähän asti työskennelleen Oikarisen viisivuotinen toimikausi pääjohtajana alkaa 8.10.2018 siten, että pääjohtaja aloittaa viraston valmisteluun liittyvän työskentelyn ensin maa- ja metsätalousministeriössä ja siirtyy sitten vuoden 2019 alusta johtamaan Ruokavirastoa. Virkaa haki määräaikaan mennessä 15 henkilöä.

Antti-Jussi Oikarinen on työskennellyt Maaseutuviraston ylijohtajana vuodesta 2017 lähtien. Tätä aikaisemmin hän on toiminut mm. Maaseutuviraston osastonjohtajana sekä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajana.

Ruokavirasto aloittaa toimintansa 1.1.2019, kun Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto sekä osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikkapalvelukeskusta yhdistetään uudeksi Ruokavirastoksi. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvan viraston päätoimipaikaksi tulee Seinäjoki. Ruokaviraston toiminta kattaa koko maan ja virastossa työskentelee lähes tuhat henkilöä 20 paikkakunnalla.

Ruokavirasto edistää, valvoo ja tutkii elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua, eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kasvinterveyttä ja maa- ja metsätalouden tuotantoon käytettäviä lannoitevalmisteita, rehuja ja kasvinsuojeluaineita, siemeniä ja taimiaineistoja. Virasto vastaa Euroopan unionin maataloustuki- ja maaseuturahastojen varojen käytöstä Suomessa, toimii EU:n maksajavirastona ja huolehtii EU- ja kansallisten tukien toimeenpanosta.

Pääjohtajan tehtävänä on virastojen yhdistymisen kautta syntyvän uuden organisaation johtaminen, yhteisen johtamiskulttuurin ja toimintamallin toteuttaminen sekä toimintaympäristön kehityksen vaatimuksiin vastaaminen.

– Uudelleenorganisoinnin tavoitteena on vahvistaa uuden viraston maatalouspolitiikan ja elintarvikeketjun yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Ensi vaiheessa vahvistetaan erityisesti tietohallinto-osaamista ja kehitetään sujuvaa toimintakulttuuria, korostaa uusi pääjohtaja Antti-Jussi Oikarinen.

– Asiakas tulee olemaan vahvemmin Ruokaviraston toiminnan kehittämisen keskiössä.  Virasto haluaa ruokaketjun luotettavana kumppanina myös osaltaan luoda turvallisuutta ja kilpailukykyä koko järjestelmään. Jotta ruokajärjestelmämme takaa hyvinvointia sen kaikille osallisille, tarvitaan kaikkien järjestelmän toimijoiden panosta – myös uudistuvan hallinnon, Ruokaviraston.

Lähde; MMM 13.9.2018 / tiedote