Ruoka-ala on suljettava mahdollisesti toteutettavien alueellisten sähkökatkoksien ulkopuolelle ruokahuollon varmistamiseksi ja pitkien tuotantoseisokkien ehkäisemiseksi. 

Eläin- ja kasviperäisiä raaka-aineita jalostava elintarviketeollisuus on huomattavasti herkempi poikkeamille kylmäketjuissa ja tuotanto-olosuhteissa kuin monet muut teollisuuden alat. Pahimmillaan sähkökatkot vaarantaisivat elintarvikkeiden turvallisuuden.

– Elintarvikkeiden valmistusprosessit ja laadunhallinta ovat erittäin tarkasti määriteltyjä, koska ne vaikuttavat suoraan tuotteiden hygieniaan ja turvallisuuteen. Esimerkiksi katkeamaton kylmäketju on elintarvikkeiden turvallisuuden kannalta välttämätön, eikä yksikään yritys voi tehdä kompromisseja tuoteturvallisuudessa, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Mikko Käkeläkuvaa.

Pahimmillaan sähkökatkon aiheuttama poikkeama raaka-aineiden tai tuotteiden laadussa voi aiheuttaa ongelmia, joiden korjaaminen tarkoittaa yritykselle paljon sähkökatkoa pidempää tuotannon seisahtumista ja kumuloituvia kustannuksia. Tällainen tilanne korkeiden kustannusten kanssa painiville yrityksille tarkoittaisi osalle jopa ylitsepääsemättömiä tappioita. 

Sähkökatkojen vaikutukset ulottuisivat myös kuluttajiin, sillä pienilläkin elintarvikeyrityksillä on usein iso alueellinen merkitys huoltovarmuudelle.

– Elintarviketeollisuuden ja koko ruoan toimitusketjun sähkön saanti on turvattava jakelukeskeytyksissä. Elintarviketeollisuus on nostettava korkeampaan prioriteettiluokkaan mahdollisissa sähkönjakelun keskeytyksissä, Käkelä vaatii.

Sähkön säännöstelyyn tarvitaan selkeitä käytäntöjä

Sähkön jakelun säännöstelyssä tarvitaan parempaa valtakunnallista ja alueellista ohjausta, jotta kriittiset toimitusketjut tulevat paremmin huomioiduiksi. 

– Peräänkuulutamme valtioneuvostolta selkeää ohjeistusta alueellisten verkkoyhtiöiden käytäntöjen yhtenäistämiseksi ja huoltovarmuudelle tärkeän ruoka-alan huomioimiseksi. Näin varmistetaan, ettei yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeä ala jää tahattomasti katveeseen, Käkelä jatkaa.

Yritysten on tärkeää saada tieto mahdollisista sähkökatkoista mahdollisimman paljon ennakkoon hävikin ja seisokkien aiheuttamien vahinkojen minimoimiseksi. 

– Suomen lainsäädännössä ei ole tällä hetkellä säädöksiä siitä, kuinka kriittiset sähkönkäyttöpaikat määritetään poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa. Osana varautumisen suunnittelua tämä aukko pitää korjata, Käkelä sanoo.

Lähde; ETL, tiedote 26.9.2022