Ruokahävikin vähentäminen ja materiaalitehokkuuden parantaminen ovat elintarvikeketjun toimijoille tärkeitä tavoitteita. Toiminnan tehostamisesta hyötyvät yritysten ja ympäristön lisäksi kuluttajat, jotka eivät joudu maksamaan turhaa hävikkiä tuotteiden hinnoissa. Lisäkeinoja hävikin vähentämiseksi etsittiin selvityksessä, joka kartoitti ruokakauppasektorin vapaaehtoisen sopimustoiminnan toteutustapaa ja tuloksia Isossa-Britanniassa.

– Vapaaehtoisen toiminnan malli on ollut Briteissä menestyksekäs ja sitä kannattaisi hyödyntää myös Suomessa. Meillähän on hyvää kokemusta vapaaehtoisesta sopimustoiminnasta energiatehokkuuden lisäämisessä. Nyt on syytä pohtia, miten toimintamallia voidaan laajentaa materiaalitehokkuuden puolelle, toimialapäällikkö Anna Vainikainen Elintarviketeollisuusliitosta toteaa.

Isossa-Britanniassa Courtauld Commitment eli päivittäistavarakaupan, elintarviketeollisuuden ja brändinomistajien vapaaehtoinen sopimustoiminta käynnistyi vuonna 2005. Sopimuksessa mukana olevat yritykset vähentävät vapaaehtoisin toimin ruokajätettä ja päästöjä sekä ehkäisevät pakkausjätteen syntyä toimitusketjussa. Toimintojen tehostaminen on tuonut yrityksille merkittävää taloudellista hyötyä. Myös imagolliset syyt ja valtion resursoimat konsulttipalvelut ovat kannustaneet yrityksiä mukaan. Ensimmäisen sopimuskauden lopussa vuonna 2010 sopimuksessa oli mukana jo 42 tahoa, jotka kattoivat melkein puolet elintarvike‐ ja juomateollisuuden liikevaihdosta Britanniassa.

– Hävikin vähentäminen on päivittäistavarakaupassa tärkeä jatkuvan kehittämisen kohde, koska jokainen hävikistä säästetty euro näkyy suoraan yritysten tuloksessa. Pellolta kuluttajan pöytään ulottuvassa elintarvikeketjussa on haettava kaikki mahdollisuudet hävikin vähentämiseen. Tässä vapaaehtoisella sopimustoiminnalla voi olla annettavaa yritysten välisen yhteistyön mahdollistajana ja parhaiden käytäntöjen edistäjänä, johtaja Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ry:stä painottaa.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n tutkimusten mukaan elintarviketeollisuuden ja päivittäistavarakaupan osuus ruokahävikistä on yhteensä noin 38 %. Elintarviketeollisuus ja kauppa voivat vaikuttaa myös alkutuotannossa, kotitalouksissa ja ravintoloissa tapahtuvaan hävikkiin toimimalla elintarvikeketjussa tehokkaasti ja palvelemalla asiakkaitaan hyvin. Samalla tuetaan YK:n tavoitetta vähentää ruokahävikkiä 50 % vuoteen 2030 mennessä.

Selvityksen päivittäistavarakaupan materiaalitehokkuuden kehittämisestä teki Motiva Oy ja sitä rahoittivat työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) ja Päivittäistavarakauppa ry (PTY). Samalla PTY selvitti Suomen päivittäistavarakaupan yritysten tähänastisia toimia materiaalitehokkuuden parantamiseksi.

Lisätietoja:

Toimialapäällikkö Anna Vainikainen, Elintarviketeollisuusliitto, puh. 050 583 0478

Johtaja Ilkka Nieminen, Päivittäistavarakauppa ry, puh. 0500 422 216

Johtava asiantuntija Henrik Österlund, Motiva Oy, puh. 040 861 3236
Tiedote ja liite myös ETL:n kotisivuilla http://www.etl.fi/ajankohtaista/tiedotteet/