Vuoden 2020 alusta lähtien Euroopan unionin jäsenmaiden on raportoitava elintarvikejätteensä Euroopan komissiolle. Brysselissä 12.12. järjestettävässä Time’s up for food waste -konferenssissa julkaistaan komission suositukset hävikin ja elintarvikejätteen vähentämiseksi. Tilaisuus on osa Suomen EU-puheenjohtajuuskauden ohjelmaa.

Tilaisuuden avaa terveys- ja elintarvikeasioista vastaava komissaari Stella Kyriakides, ja avauspuheenvuoron pitää puheenjohtajamaan edustajana maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio. EU-maat Suomi mukaan lukien ovat sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen puolittaa ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä kotitalouksissa, ravintoloissa ja kaupoissa, sekä vähentää elintarvikejätteen määrää ruokajärjestelmän kaikissa osissa. Myös Euroopan komission juuri julkaiseman vihreän kehityksen Green Deal -ohjelman kestävää ruokapolitiikkaa koskevassa Farm to Fork -osiossa on yhtenä keskeisenä tavoitteena mainittu ruokahävikin vähentäminen.

Ruoka- ja ravitsemusturva sekä ruuantuotannon ympäristö- ja talousnäkökulmat edellyttävät ruokahävikin ennaltaehkäisyä ja vähentämistä. Ruokajärjestelmämme voi olla kestävä vain, mikäli ruokahävikki minimoidaan.

– Pariisin ilmastosopimuksessa olemme sitoutuneet toimimaan määrätietoisesti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Vuosina 2010-2016 ruokahävikki muodosti lähes 10 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä. Kansainvälisen ilmastopaneelin raportti velvoittaa meitä kaikkia etsimään yhdessä innovatiivisia ja tehokkaita keinoja ruokahävikin torjumiseksi, painottaa Husu-Kallio.

Myös Suomessa elintarvikejätteen* ja ruokahävikin* seurantaa ja vähentämistä pyritään aktiivisesti tehostamaan. Tähän asti jätetilastot eivät ole tarjonneet riittäviä työkaluja syömäkelpoisen ruokahävikin tai elintarvikejätteen määrän seurantaan. Luonnonvarakeskus Luke on vuonna 2018 käynnistyneessä hankkeessa valmistellut yhteistyössä alan toimijoiden, asiantuntijoiden ja maa- ja metsätalousministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä ympäristöministeriön kanssa hävikin vähentämisen tiekartan, joka julkaistaan kevään 2020 aikana. Hankkeen avulla on myös luotu komission velvoitteita noudattavat, systemaattiset ja kattavat työkalut elintarvikejätteen ja ruokahävikin mittaamiseen ja seurantaan. Luotettavan ja vuositason vertailukelpoisen tiedon saamiseksi hävikkitiedon keräämiseen on kehitetty useita toisiaan täydentäviä menetelmiäaluotetava alun oltava mielenkiintoista, uutta ja houkuttelevaa, timanttista, ehdotan tämän nostamista.jolloin tarkoittaisi ett.

Työkalut on räätälöity jokaiselle ruokaketjun vaiheelle erikseen. Esimerkiksi kotitalouksien hävikkiä seurataan ja arvioidaan Suomessa jatkossa kaatopaikkatutkimuksen, kyselytutkimuksen ja päiväkirjakyselyn avulla. Perinteisten menetelmien, kuten tiedonkeruulomakkeiden lisäksi, hankkeessa on kehitetty erillisiä sovelluksia ja sähköisiä menetelmiä tiedonkeräämiseen. Ravintoloissa hävikkitietoja kerätään Luken kehittämillä Lukeloki:lla ja kotitalouksissa Hukka-sovelluksella.

Lähde; MMM 12.12.2019