Rajavesistöyhteistyö mukana kestävän kehityksen huippukokouksen tavoitteissa

Tiedote.
Julkaistu: 24.09.2015 klo 12:21
Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Suomen aktiivisesti ajamat vesiasiat ovat mukana YK:n kestävän kehityksen huippukokouksen tavoitteissa. New Yorkissa 25. – 27.9. 2015 pidettävässä huippukokouksessa sovitaan kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2030 saakka.
Huippukokouksen yhteydessä ns. vesiystäväryhmä, johon myös Suomi kuuluu, järjestää vesiaiheisen oheistapahtuman. Tilaisuudessa tarkastellaan veden ja rajavesistöjen merkitystä kestävälle kehitykselle, kestävälle taloudelliselle kasvulle ja turvallisuudelle. Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen pitää tilaisuudessa puheenvuoron.
Suomen aktiivinen rooli rajavesistöjen hoidossa on vastikään saanut tunnustusta kansainvälisesti arvostetun Strategic Foresight Group -konsulttitoimiston arvioinnissa. Suomen ja Venäjän yli 50 vuotta jatkunut rajavesiyhteistyö sai täydet 100/100 pistettä. Arviossa korostettiin mm. maiden välisen sopimuksen toteuttamisen tehokkuutta ja tuloksellisuutta, seurantaa ja korkeaa sitoutumista. Suomalais-venäläisen rajavesistökomission Suomen osapuolen puheenjohtaja, kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio on tyytyväinen arvioon.
– Pidän erittäin myönteistä kansainvälistä arviota osoituksena Suomen ja Venäjän aktiivisen ja käytännönläheisen yhteistyön onnistumisesta. Yhteistyö on hyödyllistä Suomelle ja Venäjälle ja sitä kohtaan tunnetaan mielenkiintoa eri puolilla maapalloa.
Suomi aktiivinen toimija vesiasioissa
Kahdenvälisen rajavesistöyhteistyön lisäksi Suomi on ollut aktiivinen toimija maailmanlaajuisesti. Suomi ehdotti YK:n yleiskokouksessa vuonna 1970 kansainvälisen vesistösopimusneuvotteluiden käynnistämistä. Tämä johti lopulta siihen, että ns. YK:n vesistöyleissopimus (”United Nations Convention on the Non-navigational Uses of International Watercourses”) astui voimaan elokuussa 2014. YK:n vesistöyleissopimus sivuaa monella tavalla YK:n Euroopan talouskomission alla olevaa ns. Helsinki-sopimusta (”The Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes”). Yhdessä ne muodostavat kansainvälisen vesiyhteistyön kansainvälisen sopimusperustan.
Suomi järjesti yhteistyössä Saksan ja Alankomaiden kanssa YK:n vesistöyleissopimuksen osapuolten epävirallisen tapaamisen YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO:n päämajassa Pariisissa 15.-16.9. Tapaamisessa käynnistettiin keskustelu siitä, millaiseksi YK:n vesistöyleissopimuksen yhteistyön halutaan muodostuvan tulevaisuudessa. Tapaamiseen osallistuivat lähes 30 maan ja useiden kansainvälisten järjestöjen edustajat. Osanottajat olivat yhtä mieltä monenkeskisen yhteistyön tarpeellisuudesta ja katsoivat, että sitä on syytä vahvistaa. Monenkeskisellä YK-tason yhteistyöllä tuetaan alueellista ja kahdenvälistä vesistöyhteistyötä. Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio osallistui Pariisin epäviralliseen tapaamiseen ja esitti vuoropuhelun tiivistämistä, jotta myös käytännön yhteistyössä edistytään.
Lisätietoja: kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0400 291 910
osastopäällikkö Kai Kaatra, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 16 2106
yksikön päällikkö Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0400 774 298
yksikön päällikkö Juha Pyykkö, ulkoasianministeriö, p. 050 441 5949