Norminpurku

Maa- ja metsätalousministeriö ja sen hallinnonalan virastot haluavat yhteistyössä helpottaa toimialallaan koettua liiallista byrokratiaa. Koettujen ongelmien taustalla on toisinaan myös väärinkäsityksiä ja tiedon puutetta. MMM ja virastot pyrkivät lainsäädännöllisin ja ohjauksellisin keinoin vaikuttamaan suoraan siihen, että liialliseksi koetusta byrokratiasta päästäisiin eroon

Norminpurun kärkihanke

Sujuvoitetaan säädöksiä eli norminpurku on yksi pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Norminpurkutyöhön osallistuvat kaikki ministeriöt ja hallinnonalat. Hankkeen tavoitteena on helpottaa yritysten toimintaa ja kansalaisten arkea sääntelyä keventämällä ja uudistamalla. Norminpurku koskee olemassa olevia säädöksiä, uusia säädöksiä, kansallista sääntelyä, EU-lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sitoumuksia.

Lisätietoja

Mika Saari, vanhempi hallitussihteeri 
MMM, Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö 0295162134  


Timo-Ville Nieminen, Hallitussihteeri 
MMM, Hallinto- ja suunnitteluosasto, Ohjaus- ja tietohallintoyksikkö 0295162379