udenkaupungin kaupunki selvitti kehittämishankkeessa omistamiensa vesialueiden soveltuvuutta kalankasvatukseen. Työn tuloksena tunnistettiin ja arvioitiin mahdollisia kasvatuspaikkoja sekä luotiin yleinen toimintamalli, jolla vesialueita omistava kaupunki voi edistää elinkeinotoimintaa.

Uusi toimintamalli tarkoitettu helpottamaan kasvatuksen sijoittumista

Kunnat ovat jo pitkään kehittäneet ja kaavoittaneet maaomaisuutta tukemaan elinkeinotoimintaa ja yhteensovittamaan yritysten, vapaa-ajan virkistyksen ja luonnonsuojelun tarpeita. Samankaltainen toiminta onnistuu myös vesillä, vaikka käytössä ei olekaan asemakaavoitusta.

Kalankasvatuksen tapauksessa kunnan on mahdollista teettää tarvittavia ympäristövaikutuksiin liittyviä selvityksiä, etsiä alustavasti parhaita sijainteja, tuottaa yrityksille tarpeellisia tietoja tai jopa hakea itse ympäristölupaa esimerkiksi kehitysyhtiön kautta. Yritys maksaa kulut myöhemmin vuokrassa. Kunta voi kilpailuttaa yrityskumppaneita jo ennen lupien hakemista ja laatia toiminnan kuvauksen yhdessä näiden kanssa. Aie- tai esisopimuksella määritetään, miten vastuut ja riskit jaetaan.

Hyödyt kertyvät kaikille. Tarkoituksena on, että yrityksen riski turhalle lupahankkeelle poistuisi ja kunta edesauttaa ympäristön ja asukkaiden kannalta parhaan sijainnin löytämistä.

Lähde; Suomen Kalankasvattajaliitto ry 1/2021