Valtioneuvosto on nimittänyt maatalous- ja metsätieteiden maisteri Minna-Mari Kailan maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston osastopäälliköksi ajalle 1.12.2019 – 31.10.2020.

Kaila jatkaa vuoden 2017 alusta aloittamaansa osastopäällikön tehtävän hoitamista, kunnes viran vakinainen haltija Risto Artjoki palaa virkavapaalta. Artjoki jatkaa työtään Euroopan Komissiossa, toimien Euroopan Komission maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaavan virkamiehen tehtävässä.

Lähde; MMM, 17.10.2019