Meri- ja kalatalousrahasto-ohjelma tukee sinistä kasvua

Tiedote.
Julkaistu: 27.03.2015 klo 09:04
Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Euroopan komissio on hyväksynyt Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman. Ohjelman tavoitteena on kotimaisen kalataloussektorin kestävä kasvu, kalakantojen tilan parantaminen sekä Itämeren tilan kohentaminen.

– Ohjelma tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet kehittää merialueiden ja kalavarojen kestävää käyttöä ja tukea uutta sinistä kasvua. Suomella on kaikki edellytykset nousta sinisen biotalouden kansainväliseksi edelläkävijäksi. Tämä edellyttää uudenlaista ajattelua, rohkeita kokeiluja ja toimijoiden välistä yhteistyötä, toteaa maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo.

Suomen ohjelma hyväksyttiin ensimmäisten joukossa ja se on saanut kiitosta myös komission taholta.

– Suomen ohjelma on vakuuttava esimerkki strategisesta, innovatiivisesta ja kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta, joka tarttuu kalatalouden ja meren tarjoamiin mahdollisuuksiin. Se toimii hyvänä esimerkkinä siitä, miten kansalliset viranomaiset voivat osoittaa Euroopan komissiolle miten EU:n painopisteitä ja rahoitusta voidaan käyttää tehokkaasti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen kansallisella ja alueellisella tasolla, toteaa ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Karmenu Vella.

Kalataloussektorin tavoitteeksi asetettu kasvu perustuu kotimaisen ympäristöystävällisen kalanviljelyn tuotannon nousuun, kalatuotteiden arvon lisäämiseen sekä kalakaupan kasvuun. Luomalla kalataloudelle kilpailukykyinen ja kannustava toimintaympäristö sekä poistamalla alan kehittymisen esteitä syntyy myös uutta liiketoimintaa.

Ohjelman rahoitusta suunnataan myös ympäristötoimiin, jotka tukevat kalojen luontaista lisääntymistä ja pyrkivät palauttamaan kalojen luontaisen elinkierron. Uutena kokonaisuutena on meripolitiikka, jonka avulla edistetään sinisen biotalouden ohella myös Itämeren suojelua.

Toimintaohjelmaan on varattu noin 140 miljoonaa euroa julkista rahoitusta ohjelmakaudelle 2014–2020. Tästä määrästä noin 74 miljoonaa euroa on komission Suomelle myöntämää EU:n rahoitusta. Meri- ja kalatalousrahasto on yksi Euroopan rakenne- ja investointirahastoista. Rahastojen tavoitteena on luoda Eurooppa 2020 -strategian mukaista älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
kalatalousneuvos Risto Lampinen, p. 0295 162458
erityisasiantuntija Timo Halonen, p. 0295 162411
etunimi.sukunimi@mmm.fi