Luonnonvarakeskuksen perustamishankkeen loppuraportti on julkaistu

Uutinen 16.06.2015

Luonnonvarakeskus (Luke) perustettiin yhdistämällä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tutkimuslaitokset Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Metsäntutkimuslaitos (Metla), Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tiken tilastotehtävät.

Yli kaksi vuotta kestänyt Luken perustaminen oli erittäin haastava ja historiallisesti merkittävä julkisen sektorin fuusiohanke, jonka tuloksena Suomen toiseksi suurin tutkimuslaitos aloitti toimintansa 1.1.2015. Luke on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden kehittämiseksi.

Perustamishankkeen loppuraportissa kuvataan, miten Luken perustaminen tapahtui ja mitä sen kuluessa opittiin. ​