Kuluttajan saatavilla on nykyään ennätyksellinen määrä erilaisia elintarvikkeita. Kalalle on kysyntää, ja siihen vastaamiseksi tarvitaan uudenlaisia, helppokäyttöisiä ja kestävästi valmistettuja tuotteita. Kalatalouden innovaatio-ohjelmiin kuuluva Blue Products tarjoaa kala-alan yrityksille tuotekehityksen tueksi tutkimuksen keinot ja välittömän kuluttajapalautteen.

Kilpailu kuluttajien huomiosta vaatii elintarviketuotannolta vahvaa panostusta tuotteiden jatkuvaan kehittämiseen. Paikan kuluttajan ostoskorissa ratkaisevat yhä useammin nopeus ja helppous, mutta myös laatu ja vastuullisuus.

Viime vuonna käyntiin pyörähtänyt, kotimaisesta kalasta saatavan arvon lisäämiseen tähtäävä innovaatio-ohjelma haluaa vastata kala-alan kehitystarpeisiin konkreettisin teoin ja tuloksin, joista on yrityksille ja alalle hyötyä myös lyhyellä tähtäimellä.

– Yrityksistä tuntuu usein tuskastuttavalta, miten hitaasti tutkimus liikkuu. Me olemme lähteneet työstämään konkreettisia, yrityksiä kiinnostavia aihioita, ja kohdentamaan tutkimusta yritysten tuotekehitystarpeeseen, kertoo tutkimusjohtaja Anu Hopia Turun yliopistosta.

Kuluttajat mukaan kehitystyöhön

Uusia tuotteita on kehitetty yrittäjät, tutkijat ja kuluttajat yhteen tuovissa innovaatiotyöpajoissa. Mukaan on lähtenyt kalapohjaisia kuluttajatuotteita valmistavia pk-yrityksiä hyvin erilaisissa tuotekehitysprosessin vaiheissa. Ensimmäinen työpaja pidettiin keväällä, ja kesällä tuloksista tehtiin yhteislanseerauksia.

Kalasta on tutkimuksen ja yritysten yhteistyönä kehitetty erilaisia elintarvikekäyttöön tarkoitettuja uutuustuotteita: lahna on muuttunut makkaraksi, lohipiirakat ovat saaneet ruiskuoren ja yleensä tuontikatkaravuista valmistetussa rörassa on käytetty kotimaista säynävää.

Yksi työpajojen tärkeimmistä tavoitteista on ollut tarjota yrityksille mahdollisuus välittömään kuluttajapalautteeseen.

– Ideanamme on ollut tuotekehityksen kuluttajalähtöisyys eli kuluttajapalautteen tarjoaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Palautteenantajina meillä on ollut ruokaharrastajia, mikä on toiminut hyvin, Anu Hopia kertoo.

Hiljattain alkoi uusi työpajakokonaisuus, ja ensi keväänä toimintaa on tarjolla myös isompien yritysten tarpeisiin. Hopia toivoo yrityksiltä aktiivista osanottoa.

– Työpajat on todettu hyväksi alustaksi yritysten, tutkimuksen ja kuluttajien väliselle vuoropuhelulle. Nyt kannattaa lähteä mukaan, kun osallistuminen vielä on projektirahoituksen turvin maksutonta.

Proteiinituotteista nyhtösilakkaan

Tuoteuutuuksien vastaanotto on ollut lupaava. Tämän syksyn mielenkiintoisimpia kalatuoteideoita on ollut lehdistäkin tuttu nyhtösilakka, jota on kehitetty VTT:n tutkimusryhmässä, ja joka kiinnosti lokakuussa yleisöä Turun ruoka- ja viinimessuilla.

Silakka on ollut tuotekehityksen fokuksessa syystä. Ammattikalastuksemme merkittävimmän kalan saaliista vain pieni osa menee nykyisellään kotimaiseen elintarvikekulutukseen, vaikka silakka kiinnostaa kuluttajia ja tämänvuotiset tutkimustulokset myös kertovat silakan vierasainepitoisuuksien laskeneen selvästi.

– Silakasta on kehitteillä erilaisia proteiinituotteita, ja tutkimuksissa on selvitetty silakkamassan härskiintymisen hidastumista, Hopia kuvailee.

Tutkimusten tuloksena syntyvistä tuotteista toivotaan nostetta kotimaiselle, kestävästi kalastetulle silakalle.

Tutkimusta lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä

Yritysten tarpeista lähtevän tutkimuksen lisäksi Blue Products -innovaatio-ohjelmassa kehitellään myös vahvemmin tutkimuksellisia tuoteaihioita. Kalasta on valmistettu 3D-printattavaa massaa, ja kalojen suomuista on eristetty kollageenia käytettäväksi vaikkapa liivatteena tai kalaöljykapselien pakkausmateriaalina. Mahdollisuudet ovat rajattomat.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on rakentaa ohjelmakauden ylitse kantavia yhteistyömalleja.

– Liikumme ohjelmassa monella aikajänteellä, joista pisin liittyy tiedon ja innovaatioiden jakamiseen. Tavoitteenamme on rakentaa innovaatio-alustoja, jotka ovat joustavasti sovellettavissa erilaisten yritysten tarpeisiin – myös ohjelmakauden jälkeen, Anu Hopia kertoo.

Lähde; Pro Kala ry / tiedote 8.11.2018