Pro Kala ry:n teettämän kuluttajatutkimuksen mukaan lähes jokainen suomalainen syö kalaa: 94 prosenttia vastaajista kertoi kalan kuuluvan ruokavalioonsa. Vain kolmannes vastaajista syö kalaa suositusten mukaan eli vähintään kaksi kertaa viikossa, mutta kuitenkin jopa 80 prosenttia vastaajista kertoo haluavansa syödä kalaa nykyistä enemmän.

– Ihmiset ovat tietoisia siitä, että kalaa olisi hyvä syödä ainakin kaksi kertaa viikossa. Luultavasti osin tästä syystä niin moni haluaisi syödä vielä enemmän: varmasti lähes jokainen haluaisi myös vaikkapa lenkkeillä enemmän, koska tietää sen olevan terveellistä, Pro Kala ry:n toiminnanjohtaja Katriina Partanen arvioi pohtiessaan miksi kalan syönnin lisääminen niin monella jää haluamisen tasolle.

Suomalainen kuluttaja ostaa kalansa mieluiten samasta päivittäistavarakaupasta kuin muutkin ruokaostoksensa. Palvelutiski on kuluttajapakkausta mieluisempi vaihtoehto 49 prosentille – tosin 37 prosentille vastaajista molemmat vaihtoehdot ovat yhtä mieluisia. Ostopäätökseen vaikuttavat eniten kalan laatu ja tuoreus.

Kala-ateria nautitaan yleensä kotona: 59 prosenttia kertoo syövänsä kalaa useimmiten kotona eikä esimerkiksi lounaspaikassa tai ravintolassa.

– Kauppojen valikoimalla on siis suuri merkitys siinä, mitä kalaa syödään ja miten uusia kalatuotteita päätyy kuluttajien lautasille, Partanen toteaa.

Vastaajista 39 prosenttia kertookin, että ostaisi kalaa useammin, mikäli valikoima olisi nykyistä laajempi tai mikäli kalaa olisi paremmin saatavilla.

Eri ruokavalioiden ilmastovaikutuksista on puhuttu mediassa laajasti. Monet haluavat esimerkiksi vähentää punaisen lihan syöntiä tai kiinnittää enemmän huomiota syömänsä ruoan alkuperään. Kala on yksi ympäristöystävällisimmistä proteiinilähteistä, ja tieto on tavoittanut myös kuluttajat: 59 prosenttia vastaajista mieltää kalan syömisen ilmastoteoksi.

– On hieno asia, että tämä tiedostetaan. Kalastus hoitaa vesistöjä ja on tehokkaimpia keinoja Itämeren rehevöitymisen estämiseksi, Partanen muistuttaa.

Tutkimuksen toteutti Consumer Compass Oy Pro Kala ry:n toimeksiannosta. Tutkimus toteutettiin Consumer Compassin nettipaneelissa syyskuussa 2019. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat yli 18-vuotiaat suomalaiset. Kyselyyn osallistui yhteensä 1066 vastaajaa, joista kalaa syövät 999 vastaajaa vastasivat varsinaisiin kalaa ja kalataloutta koskeviin kysymyksiin. Aineisto painotettiin vastaamaan aikuisväestöä iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan.

Lähde; Pro Kala ry