Tiedote.

Julkaistu: 19.03.2015  WWF Suomi

WWF:n Kuluttajan kalaopas on päivitetty. Kotimaisten kalojen osalta oppaan suositukset eivät muutu. Sen sijaan Itämeren itäinen turskakanta ei ole elpynyt odotetulla tavalla takavuosien voimakkaasta ylikalastuksesta. Itämeren itäosista pyydetty turska siirtyy vihreältä listalta keltaiselle.

”Sekä tutkijoiden että kalastajien havainnot ovat viime vuosina osoittaneet itäisen turskakannan olevan huolestuttavassa tilassa. Viimeisimmässä neuvonannossaan Itämeren kalastuskiintiösuosituksista vastaava Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES suositteli turskakiintiöiden tuntuvaa pienentämistä kantojen vahvistamiseksi. Näin ei kuitenkaan ole toimittu”, WWF:n suojeluasiantuntija Matti Ovaska toteaa.

Tällä hetkellä ravinnon saatavuus rajoittaa turskan kasvua. Parhaillaan työn alla on niin kutsuttu monilajisuunnitelma, joka kattaa myös silakan ja kilohailin, turskan tärkeimpien ravintolähteiden, kalastuksen.

”Turskakantojen elvyttäminen vaatii laajempaa ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa sen sijaan, että kalastusta säädellään nykyiseen tapaan vain yksittäisten lajien pyyntikiintiöillä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että esimerkiksi kilohailin kalastusta tulee vähentää turskan tärkeimmillä esiintymisalueilla”, Ovaska sanoo.

Itämeren lohikannat vahvistumassa

Itämeren alueen villien lohikantojen tilanne on parantunut viime vuosina kalastusrajoitusten myötä. Vahvimmat lohikannat kestävät nykyisen kalastuksen, mutta suurin osa villeistä lohikannoista on vielä turvallisten rajojen alapuolella. Kantojen elpyminen kestävälle tasolle voi viedä vuosia. Itämeren villi lohi saa Kuluttajan kalaoppaassa edellisvuosien tapaan punaisen ”vältä”-suosituksen.

”Lohenkalastuksen entistä tiukempi säätely tuottaa kuitenkin tulosta. Tällä hetkellä ainoastaan eteläisten Itämeren pääaltaaseen laskevien jokien luonnonlohikannat eivät ole vahvistuneet. Heikoimpien lohikantojen elvyttämiseksi tarvitaan vielä laajamittaisia toimia sekä jokivesistöissä että kalastuksen säätelyssä. Valmisteilla oleva Itämeren lohen hoitosuunnitelma tuo toivottavasti parannusta tähän tilanteeseen”, Ovaska sanoo.

WWF:n kalaopas pyrkii ohjaamaan kulutustottumuksia ekologisesti parhaisiin vaihtoehtoihin ja samalla vauhdittamaan uhanalaisten ja ehtyneiden kalakantojen palautumista.

”Maailman kaupallisista kalakannoista lähes kolmannes on ylikalastettuja. Niiden säilymiseen on mahdollista vaikuttaa. Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa Itämeren villi lohi ja kaikki muutkin kalalajit ovat ekologisesti kestäviä valintoja ja saavat kalaoppaassa vihreän valon”, Ovaska sanoo.

Kalaoppaan perusviesti on yhä sama: vastuullisen kuluttajan kannattaa valita vihreällä listalla olevia kotimaisia kalalajeja. Esimerkiksi särkikaloja ylenkatsotaan usein täysin syyttä.

”Särkikalojen ravintoarvo on hyvä, ne ovat lähiruokaa eikä niihin kohdistu suurta pyyntipainetta. Viime vuosina särkikalat ovat löytäneet tiensä esimerkiksi koulu- ja lounasravintoloihin, ja niiden elintarvikekäyttöä tulee edistää edelleen. Särkikalojen pyytäminen voisi tarjota myös kalastajille tärkeitä lisätuloja”, Ovaska sanoo.

Lisätietoja:

Suojeluasiantuntija Matti Ovaska, 040 727 3149, matti.ovaska@wwf.fi

 

Lähde:

http://wwf.fi/kalaopas/