Julkilausuma

SAKL:n hallituksen kesäkokous Tampereella 13.–14.8.2020

Suomen Ammattikalastajaliitto: Kotimainen kala tekee hyvää!

Ammattikalastajat tuovat luonnonkalan tarjolle. Kotimainen kala on terveellinen, ympäristöystävällinen ja vastuullinen valinta. Jotta pystymme huolehtimaan kotimaisen lähikalan saatavuudesta, on kalastuselinkeinolle taattava riittävät mahdollisuudet hoitaa tämä tehtävä. Kalaa syömällä autamme myös Itämerta ja järviämme. Kotimainen kala tekee hyvää!

Suomen Ammattikalastajaliito SAKL ry täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Liiton historiasta kertovassa sarjassa (verkossa osoitteessa http://sakl.fi/sakl-ry-40-vuotta/) kerrotaan liiton toiminnasta ja elinkeinon tilanteista 40 vuoden aikana.

Monet asiat toistuvat vuodesta toiseen: kiintiöiden vaihtelut, kalastuksen säätely, pääsy kalavesille ja vuosikymmeniä jatkunut kiista siitä kuka saa kalastaa lohet. 1990-luvun lopulta alkaen rannikkokalastuksen haasteet, erityisesti hylje- ja merimetso-ongelma ovat leimanneet ammattikalastuksen kehitystä. Saiman norpan suojelu on vaikuttanut sisävesikalastukseen laajoilla alueilla. Elinkeinoharjoittajien ikärakenne on myös vääristynyt ja vaarantaa elinkeinon jatkuvuuden. Puolet kalastajista on 49–69-vuotiaita ja keski-ikä on 58 vuotta!

Ajankohtainen asia on koronaepidemia, joka on vaikuttanut monella tavalla myös ammattikalastukseen. Ravintoloiden sulkeminen ja erilaisten tapahtumien peruuntuminen on vaikuttanut erityisesti sisävesikalastukseen, mutta myös rannikkokalastukseen. Epidemia on vaikuttanut myös heikentävästi kalan yleiseen hintatasoon ja menekkiin. Toisaalta myönteisenä asiana on ammattikalastajien suoramyynnin lisääntyminen.

Valitettavasti elinkeinoa vaivaamiin ongelmiin ei ole vuosien aikana saatu todellisia ratkaisuja. Yhteiskunta ei ole pystynyt tai uskaltanut tehdä tarvittavia päätöksiä, vaikka elinkeino on varoittanut tästä kehityksestä. Tänä päivänä ainoastaan 20 % kaupallisesta kalan kulutuksesta on kotimaista kalaa ja kulutuksesta vain 7–8 % on pyydettyä kalaa.

Liiton hallituksen kesäkokous on alustavasti hyväksynyt uuden strategiansa elinkeinolle. Strategiassa painotamme elinkeinon kannattavuutta ja kilpailukykyä. Kannattavuus antaa perustan elinkeinon jatkuvuudelle ja uusien kalastajien rekrytoinnille. Suomalaisen kalastuselinkeinon on oltava kilpailukykyinen muihin elintarvikealan toimijoihin verrattuna. Myös kalastuksen on toimittava tehokkaasti, muuten emme pärjää kilpailussa. Alan avainkysymyksiin on lopulta saatava ratkaisuja.

Sanna Marinin hallitus on ohjelmassaan sitoutunut kotimaisen kalan tarjonnan lisäämiseen. Työkaluna on kotimaisen kalan edistämisohjelma, jossa tavoite on, että kotimaisen kalan kulutus kaksinkertaistetaan. Ohjelma on hyvä ja kannatettava, mutta se ei saa jäädä ainoastaan tavoitteeksi. Nyt tarvitaan konkreettisia toimia, tarvitaan uskallusta tehdä myös päätöksiä!

Lisätietoja: Puheenjohtaja Olavi Sahlstén, 0400-227 448 ja toimitusjohtaja Kim Jordas, puh. 0400-720 690

Lähde; Suomen Ammattikalastajaliitto ry