Elintarviketeollisuuden tuotanto toimii tällä hetkellä lähes normaalisti. Yrityksissä ollaan jonkin verran huolestuneita tuotannon tulevaisuudesta. Elintarviketeollisuusliiton tekemän kyselyn suurimmaksi huoleksi tuotantokyvyn kannalta nousivat kysynnän äkilliset muutokset.
Elintarviketeollisuusliitto ry toteutti 31.3.–1.4.2020 kyselyn, jossa jäsenyrityksiä pyydettiin kertomaan koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutuksista tuotantoon, työvoimaan ja tulevaisuudennäkymiin. Kyselyyn vastasi 109 Suomessa toimivaa ruoka- ja juomayritystä, jotka edustivat laajasti eri tuotantosuuntia ja liikevaihdoltaan eri kokoisia yrityksiä.

– Suomessa toimii lähes 1 800 elintarvikealan yritystä yli 2 000 toimipaikassa, joista valtaosa työllistää alle 50 henkilöä. Poikkeustilanteen vaikutukset näkyvät hyvin eri lailla alan yrityksissä, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Pia Pohja sanoo.

Kyselyn tulokset näyttävät elintarvikealan kahtiajakoisuuden; päivittäistavarakauppaan elintarvikkeita tuottavat yritykset toimivat vaihtelevan kysynnän olosuhteissa lähes normaalisti, mutta food service -sektorin kysynnän romahtaminen on johtanut osassa yrityksiä tilausten loppumiseen ja tuotannon uudelleenjärjestelyihin. Osa yrityksistä on voinut siirtää tuotantokapasiteettia kuluttajatuotteiden valmistamiseen, mutta suurimmalla osalla tilanne on johtanut tuotannon merkittävään vähenemiseen.

Koronavirusepidemian aiheuttama poikkeustilanne näkyy selvästi elintarvikeyritysten tarpeessa lomauttaa tai irtisanoa henkilöstöään. Lomautustarve on ollut jopa 40 prosentissa yrityksistä. Irtisanomisia on tehty 10 prosentissa vastanneista yrityksistä.

– Yritykset, joihin koronavirusepidemia iskee, tarvitsevat nyt kaiken mahdollisen tuen, jotta toimintaa voidaan jatkaa poikkeustilanteen jälkeen. Suomella ei ole varaa menettää yhtäkään tervettä yritystä koronaviruksen takia, Pia Pohja kommentoi.

Elintarviketeollisuus on huoltovarmuuden kannalta kriittinen ala. Jotta tuotantoa voidaan jatkaa, tulee varmistaa työvoiman sekä tuotannollisten raaka-aineiden ja välineiden saatavuus. Etenkin kausityövoiman ja marjanpoimijoiden maahan saamiseksi viranomaisten ja päättäjien on ryhdyttävä välittömästi toimiin.

– Poikkeusolot aiheuttavat elintarviketeollisuusyrityksille suuria taloudellisia haasteita ja kaikista alaan kohdistuvasta lisäsääntelystä tai muista taloudellisista rasitteista on ehdottomasti luovuttava, Pia Pohja lisää.

Elintarviketuotanto pyörii Suomessa eri alojen ammattilaisten voimin myös poikkeustilanteissa, joten hamstraamiseen ei ole edelleenkään tarvetta. Haastavista tilanteista huolimatta Elintarviketeollisuusliitto on saanut yrityksistä myös positiivista viestiä työntekijöiden sitoutuneisuudesta ja työmotivaatiosta.

– Haluan välittää kiitokset kaikille elintarvikealan työntekijöille. Suuri kiitos panoksestanne ja sitoutumisestanne, teidän avullanne suomalaiset saavat ruokaa ja juomaa joka päivä, Pia Pohja kiittelee.

Lähde; ETL 3.4.2020