TIEDOTE 27.5.2015

Koko ruokaketjun kehittämiseen on satsattava talouskasvun aikaansaamiseksi

Elintarviketeollisuusliitossa ollaan tyytyväisiä Suomen uuden hallituksen tavoitteeseen, jossa Suomen taloutta pyritään tervehdyttämään. Liitto kuitenkin muistuttaa, että konkreettisiin toimenpiteisiin ryhdyttäessä on huolehdittava siitä, että Suomen työllisyys paranee ja kotimarkkinakysyntä vahvistuu. Tämä on pääasiassa kotimarkkinoilla toimivalle Suomen elintarviketeollisuudelle elinehto.

Pyrkimys yhteiskuntasopimukseen on hallituksen keskeinen tavoite. Jos työmarkkinoilla päästään sopuun, valtio luopuisi merkittävistä säästötoimenpiteistä ja veronkorotuksista, mikä tukisi myös kotimarkkinoiden toimivuutta. Elintarviketeollisuus on omalta osaltaan valmis edistämään yhteiskuntasopimuksen syntyä ja katsomaan, onko sitä kautta mahdollista parantaa alan hintakilpailukykyä.

Jotkut hallituksen kaavailemat toimenpiteet heikentävät elintarviketeollisuuden toimintamahdollisuuksia. Esimerkiksi kilpailullisesti eriarvoisen makeisveron mahdollinen laajentaminen ja korotus syventäisivät Suomessa toimivien yritysten ahdinkoa. Jotta Suomeen saadaan verotuloja ja työllisyyttä, makeisveron korotuksen lisäksi myös alkoholiveron korotuksesta on luovuttava.

Biotalouteen liittyvissä hallituksen linjauksissa ruoka nostetaan hyvin esille. On kuitenkin tärkeää muistaa, että kotimaisten ruokien ja juomien tuotantoa ei edistetä, ellei koko ruokaketjun toimintaedellytyksiä paranneta. Elintarviketeollisuusliiton mielestä kehittämistoimenpiteet kohdistuvat nyt yksipuolisesti maatalouteen. Jotta hallituksen tavoite parantaa elintarvikkeiden kauppatasetta 500 miljoonalla eurolla toteutuu ja talouskasvua syntyy, on välttämätöntä satsata koko ruokaketjun kilpailukykyyn ja huolehtia viennin perusedellytyksistä.

Elintarviketeollisuus on huolissaan moninkertaisen valvonnan ja raskaan sääntelyn lisääntymisestä. Siksi pyrkimys muuttaa julkisen hallinnon toimintatapaa vähemmän byrokraattiseksi normeja purkamalla on tervetullutta.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Heikki Juutinen, p. 040 502 6270

Elintarviketeollisuus on Suomen neljänneksi suurin teollisuudenala. Alalla työskentelee 33 000 henkeä. Alan tuotannon bruttoarvo on 13,2 miljardia euroa ja jalostusarvo 2,7 miljardia euroa. Koko elintarvikeketju työllistää Suomessa noin 300 000 henkeä eli noin 12 prosenttia työllisestä työvoimasta. Elintarvikeviennin arvo on 1,6 miljardia euroa ja tuonnin 4,3 miljardia euroa.

Elintarviketeollisuusliitto on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö, joka luo Suomessa toimivalle elintarviketeollisuudelle kilpailukykyiset toimintaedellytykset. Liitolla on lähes 300 jäsenyritystä sekä yhteistyösopimus Lihakeskusliiton, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton ja Suomen Leipuriliiton kanssa. Liiton edustamat yritykset vastaavat valtaosasta elintarviketeollisuuden tuotannosta Suomessa.