Suomen Keittiömestarit ry:n puheenjohtaja, keittiömestari Ulla Liukkoselle on myönnetty maailman keittiömestariliiton The World Association of Chefs Societies -yhdistyksen (Worldchefs) kunniajäsenyys. Liukkonen on toiminut Suomen Keittiömestareiden puheenjohtajana vuodesta 2008 alkaen. Maailmanliiton elinikäinen kunniajäsenyys on korkein huomionosoitus, minkä keittiömestari voi saada kollegoiltaan.

– Olen äärettömän kiitollinen saamastani tunnustuksesta ja haluan jakaa sen koko yhdistyksemme kanssa. Kiitän lämpimästi Wordchefsia, Suomen Keittiömestarit ry:n hallitusta, jäsenyhdistyksiä ja kaikkia jäseniämme sekä tukijoitamme vuosien aikana tehdystä yhteistyöstä suomalaisen ruokakulttuurin edistämiseksi”, kiittää Liukkonen.

– Tunnustus myönnetään tiukkojen valintakriteerien pohjalta, joita ovat esimerkiksi jäsenmaiden tuki hakijalle sekä ansiokas toiminta oman maan keittiömestariliiton sekä Worldchefsien hyväksi, kertoo Suomen Keittiömestarit ry:n varapuheenjohtaja Petri Selander.

Suomesta maailmanliiton kunniajäseniksi on kutsuttu aiemmin Osmo Norha (1974) ja Martti Lehtinen (2006).

Tunnustus myönnettiin 15.8.2020 pidetyssä maailmanliiton kongressissa, joka järjestettiin koronavirustilanteen vuoksi Pietariin suunnitellun Worldchefs Congress & Expo -tilaisuuden sijaan etäkongressina.

Suomen Keittiömestarit ry:n hallitus onnittelee Liukkosta saadusta tunnustuksesta.

Suomen Keittiömestarit ry on valtakunnallinen yhdistys, joka toimii alueellisten keittiömestariyhdistysten keskusjärjestönä sekä jäsenistönsä ammatillisten etujen valvojana, ammattitaidon ja -tiedon edistäjänä sekä tekee yhteistyötä alalla toimivien yhteisöjen, yritysten ja yksityisten kesken. Yksi toiminnan keskeisimmistä tavoitteista on edistää suomalaista ruokakulttuuria ja korkealaatuista keittotaitoa. Yhdistys tukee lisäksi alan kilpailutoimintaa. Suomen Keittiömestarit ry on Pohjoismaiden ja maailman keittiömestariliittojen jäsenyhdistys. Yhdistyksen yhteistyökumppanina toimivat Aromi, Arvo Kokkonen, Atria, Dava Foods, Duni, Eezy, Electrolux Professional, Fazer, JEPO, Kespro, Kiilto, MTK, Pajunen, Ruokavirasto, Scandic, Segers, Unilever Food Solutions, Valio ja Victorinox.
www.chefs.fi

The World Association of Chefs Societies -yhdistyksen (Worldchefs) on keittiömestariyhdistysten maailmanlaajuinen verkosto, joka on perustettu 1928. Yhdistyksen jäseninä ovat yli 90 maan kansalliset keittiömestariliitot, jotka edustavat yhteensä yli 10 miljoonaa ammattilaista ympäri maailmaa.
www.wacs.org

Lisätiedot

Puheenjohtaja Ulla Liukkonen, Suomen Keittiömestarit ry, 050 352 9006 (haastattelupyynnöt)

Lähde; Suomen keittiömestarit ry